This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

action.get

Beschrijving

integer/array action.get(object parameters)

De methode maakt het mogelijk om acties op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
actionids string/array Alleen acties retourneren met de opgegeven ID's.
groupids string/array Alleen acties retourneren die de opgegeven hostgroepen gebruiken in actievoorwaarden.
hostids string/array Alleen acties retourneren die de opgegeven hosts gebruiken in actievoorwaarden.
triggerids string/array Alleen acties retourneren die de opgegeven triggers gebruiken in actievoorwaarden.
mediatypeids string/array Alleen acties retourneren die de opgegeven mediatypen gebruiken om berichten te verzenden.
usrgrpids string/array Alleen acties retourneren die zijn geconfigureerd om berichten naar de opgegeven gebruikersgroepen te sturen.
userids string/array Alleen acties retourneren die zijn geconfigureerd om berichten naar de opgegeven gebruikers te sturen.
scriptids string/array Alleen acties retourneren die zijn geconfigureerd om de opgegeven scripts uit te voeren.
selectFilter query Een filter eigenschap retourneren met de actievoorwaardenfilter.
selectOperations query Een operations eigenschap retourneren met actiebewerkingen.
selectRecoveryOperations query Een recovery_operations eigenschap retourneren met herstelbewerkingen voor acties.
selectUpdateOperations query Een update_operations eigenschap retourneren met bijgewerkte bewerkingen voor acties.
sortfield string/array De resultaten sorteren op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: actionid, name, status.
countOutput boolean Deze parameters zijn gemeenschappelijk voor alle get methoden en worden beschreven in de referentietoelichting.
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Triggertaken ophalen

Haal alle geconfigureerde triggertaken op, samen met actievoorwaarden en bewerkingen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectOperations": "extend",
        "selectRecoveryOperations": "extend",
        "selectUpdateOperations": "extend",
        "selectFilter": "extend",
        "filter": {
          "eventsource": 0
        }
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "actionid": "3",
          "name": "Meld problemen aan Zabbix-beheerders",
          "eventsource": "0",
          "status": "1",
          "esc_period": "1h",
          "pause_suppressed": "1",
          "filter": {
            "evaltype": "0",
            "formula": "",
            "conditions": [],
            "eval_formula": ""
          },
          "operations": [
            {
              "operationid": "3",
              "actionid": "3",
              "operationtype": "0",
              "esc_period": "0",
              "esc_step_from": "1",
              "esc_step_to": "1",
              "evaltype": "0",
              "opconditions": [],
              "opmessage": [
                {
                  "default_msg": "1",
                  "subject": "",
                  "message": "",
                  "mediatypeid": "0"
                }
              ],
              "opmessage_grp": [
                {
                  "usrgrpid": "7"
                }
              ]
            }
          ],
          "recovery_operations": [
            {
              "operationid": "7",
              "actionid": "3",
              "operationtype": "11",
              "evaltype": "0",
              "opconditions": [],
              "opmessage": {
                "default_msg": "0",
                "subject": "{TRIGGER.STATUS}: {TRIGGER.NAME}",
                "message": "Trigger: {TRIGGER.NAME}\r\nTrigger status: {TRIGGER.STATUS}\r\nTrigger severity: {TRIGGER.SEVERITY}\r\nTrigger URL: {TRIGGER.URL}\r\n\r\nItem values:\r\n\r\n1. {ITEM.NAME1} ({HOST.NAME1}:{ITEM.KEY1}): {ITEM.VALUE1}\r\n2. {ITEM.NAME2} ({HOST.NAME2}:{ITEM.KEY2}): {ITEM.VALUE2}\r\n3. {ITEM.NAME3} ({HOST.NAME3}:{ITEM.KEY3}): {ITEM.VALUE3}\r\n\r\nOriginal event ID: {EVENT.ID}",
                "mediatypeid": "0"
              }
            }
          ],
          "update_operations": [
            {
              "operationid": "31",
              "operationtype": "12",
              "evaltype": "0",
              "opmessage": {
                "default_msg": "1",
                "subject": "",
                "message": "",
                "mediatypeid": "0"
              }
            },
            {
              "operationid": "32",
              "operationtype": "0",
              "evaltype": "0",
              "opmessage": {
                "default_msg": "0",
                "subject": "Bijgewerkt: {TRIGGER.NAME}",
                "message": "{USER.FULLNAME} heeft het probleem bijgewerkt op {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME} met de volgende boodschap:\r\n{EVENT.UPDATE.MESSAGE}\r\n\r\nHuidige probleemstatus is {EVENT.STATUS}",
                "mediatypeid": "1"
              },
              "opmessage_grp": [
                {
                  "usrgrpid": "7"
                }
              ],
              "opmessage_usr": []
            },
            {
              "operationid": "33",
              "operationtype": "1",
              "evaltype": "0",
              "opcommand": {
                "scriptid": "3"
              },
              "opcommand_hst": [
                {
                  "hostid": "10084"
                }
              ],
              "opcommand_grp": []
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Ontdekkingstaken ophalen

Haal alle geconfigureerde ontdekkingstaken op, samen met actievoorwaarden en bewerkingen. De filter gebruikt de evaluatiemethode "and", dus de eigenschap formula is leeg en eval_formula wordt automatisch gegenereerd.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectOperations": "extend",
        "selectFilter": "extend",
        "filter": {
          "eventsource": 1
        }
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "actionid": "2",
          "name": "Auto discovery. Linux servers.",
          "eventsource": "1",
          "status": "1",
          "esc_period": "0s",
          "pause_suppressed": "1",
          "filter": {
            "evaltype": "0",
            "formula": "",
            "conditions": [
              {
                "conditiontype": "10",
                "operator": "0",
                "value": "0",
                "value2": "",
                "formulaid": "B"
              },
              {
                "conditiontype": "8",
                "operator": "0",
                "value": "9",
                "value2": "",
                "formulaid": "C"
              },
              {
                "conditiontype": "12",
                "operator": "2",
                "value": "Linux",
                "value2": "",
                "formulaid": "A"
              }
            ],
            "eval_formula": "A and B and C"
          },
          "operations": [
            {
              "operationid": "1",
              "actionid": "2",
              "operationtype": "6",
              "esc_period": "0s",
              "esc_step_from": "1",
              "esc_step_to": "1",
              "evaltype": "0",
              "opconditions": [],
              "optemplate": [
                {
                  "templateid": "10001"
                }
              ]
            },
            {
              "operationid": "2",
              "actionid": "2",
              "operationtype": "4",
              "esc_period": "0s",
              "esc_step_from": "1",
              "esc_step_to": "1",
              "evaltype": "0",
              "opconditions": [],
              "opgroup": [
                {
                  "groupid": "2"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CAction::get() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.