This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

13 Kaart

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigendomswaarden voor de respectieve objecten van dashboard widgetvelden stellen in staat om de Kaart widget te configureren in de methoden dashboard.create en dashboard.update.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Kaart widget.

Parameter type name value
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - (standaard) 15 minuten.
Bron type 0 source_type 1 - (standaard) Kaart;
2 - Kaartnavigatieboom.
Kaart 8 sysmapid Kaart ID.

Gedrag van de parameter:
- vereist indien Bron type is ingesteld op "Kaart"
Gekoppelde widget verwijzing 1 filter_widget_reference Geldige waarde van parameter Referentie van Kaartnavigatieboom widget.

Gedrag van de parameter:
- vereist indien Bron type is ingesteld op "Kaartnavigatieboom"

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel alleen de configuratie van de objecten van dashboard widgetvelden voor de Kaart widget te beschrijven. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuring a Kaart widget

Configureer een Kaart widget die de kaart "1" weergeeft.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "map",
                "name": "Kaart",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 18,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 8,
                    "name": "sysmapid",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Configuring a linked Map widget

Configure a Map widget that is linked to a Map navigation tree widget.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "map",
                "name": "Map",
                "x": 0,
                "y": 5,
                "width": 18,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "source_type",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "filter_widget_reference",
                    "value": "ABCDE"
                  }
                ]
              },
              {
                "type": "navtree",
                "name": "Map navigation tree",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.1",
                    "value": "Element A"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.2",
                    "value": "Element B"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.3",
                    "value": "Element C"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.4",
                    "value": "Element A1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.5",
                    "value": "Element A2"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.6",
                    "value": "Element B1"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "navtree.name.7",
                    "value": "Element B2"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.5",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.6",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.parent.7",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.2",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.3",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.5",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.6",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "navtree.order.7",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 8,
                    "name": "navtree.sysmapid.6",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "reference",
                    "value": "ABCDE"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook