This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

19 SLA rapport

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectieve objecten van dashboard-widgetvelden stellen u in staat om de widget SLA-rapport te configureren in de methoden dashboard.create en dashboard.update.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de widget SLA-rapport.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - (standaard) Niet vernieuwen;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
SLA 10 slaid SLA ID.

Gedrag van de parameter:
- vereist
Dienst 9 serviceid Dienst ID.
Toon perioden 0 show_periods Geldige waarden variëren van 1-100.

Standaard: 20.
Van 1 date_from Geldige datumnotatie in het formaat YYYY-MM-DD.
Relatieve datums met modifiers d, w, M, y (bijv. now, now/d, now/w-1w, enz.) worden ondersteund.
Tot 1 date_to Geldige datumnotatie in het formaat YYYY-MM-DD.
Relatieve datums met modifiers d, w, M, y (bijv. now, now/d, now/w-1w, enz.) worden ondersteund.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben alleen betrekking op de configuratie van de objecten van dashboard-widgetvelden voor de widget SLA-rapport. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een SLA-rapport widget

Configureer een SLA-rapport widget die het SLA-rapport weergeeft voor SLA "4" en dienst "2" voor de periode van de laatste 30 dagen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "slareport",
                "name": "SLA-rapport",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 10,
                    "name": "slaid",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 9,
                    "name": "serviceid",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "date_from",
                    "value": "now-30d"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "date_to",
                    "value": "now"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook