This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

20 Systeeminformatie

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigendomswaarden voor de respectievelijke objecten van dashboard-widgetvelden stellen u in staat om de widget Systeeminformatie te configureren in de methoden dashboard.create en dashboard.update.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Systeeminformatie widget.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - (standaard) 15 minuten.
Weergeven 0 info_type 0 - (standaard) Systeemstatistieken;
1 - High availability-knooppunten.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel om alleen de configuratie van de veldobjecten van de dashboardwidget te beschrijven voor de Systeeminformatie widget. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Systeeminformatie widget

Configureer een Systeeminformatie widget die systeemstatistieken weergeeft met een vernieuwingsinterval van 10 minuten.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "systeminfo",
                "name": "Systeeminformatie",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "rf_rate",
                    "value": 600
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook