This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

22 Trigger overzicht

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectievelijke objecten van veldwidgets van het dashboard stellen je in staat om de Trigger Overzicht widget te configureren in de dashboard.create en dashboard.update methoden.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Triggeroverzicht widget.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
Weergeven 0 show 1 - (standaard) Recente problemen;
2 - Elk;
3 - Problemen.
Hostgroepen 2 groupids ID van hostgroep.

Opmerking: Om meerdere hostgroepen te configureren, maak voor elke hostgroep een dashboard-widgetveldobject aan.
Hosts 3 hostids ID van Host.

Opmerking: Om meerdere hosts te configureren, maak voor elke host een dashboard-widgetveldobject aan. Voor meerdere hosts moet de parameter Hostgroepen ofwel helemaal niet geconfigureerd zijn, of geconfigureerd zijn met ten minste één hostgroep waartoe de geconfigureerde hosts behoren.
Tags (het getal in de eigenschapsnaam (bijv. tags.tag.0) verwijst naar de tagvolgorde in de tag-evaluatielijst)
Evaluatietype 0 evaltype 0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
Tagnaam 1 tags.tag.0 Willekeurige tekenreekswaarde.

Gedrag van de parameter:
- verplicht bij configuratie van Tags
Operator 0 tags.operator.0 0 - Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.

Gedrag van de parameter:
- verplicht bij configuratie van Tags
Tagwaarde 1 tags.value.0 Willekeurige tekenreekswaarde.

Gedrag van de parameter:
- verplicht bij configuratie van Tags
Onderdrukte problemen weergeven 0 show_suppressed 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Locatie hosts 0 style 0 - (standaard) Links;
1 - Boven.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel enkel de configuratie te beschrijven van de veldobjecten van het dashboardwidget voor het Trigger-overzicht widget. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Trigger overzicht widget

Configureer een Trigger overzicht widget die triggerstatussen weergeeft voor alle hostgroepen die triggers hebben met een tag met de naam "scope" en de waarde "availability" bevatten.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "trigover",
                "name": "Trigger overzicht",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "availability"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook