This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

grafiek.verwijderen

Het verwijderen van meerdere grafieken

Verwijder twee grafieken.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.delete",
      "params": [
        "439",
        "440"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "439",
          "440"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen grafieken.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde grafieken bevat onder de eigenschap graphids.

Voorbeelden

Meerdere grafieken verwijderen

Verwijder twee grafieken.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.delete",
      "params": [
        "652",
        "653"
      ],
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652",
          "653"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CGraph::delete() in ui/include/classes/api/services/CGraph.php.