This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

> Grafiekobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de graph API.

Grafiek

Het grafiekobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
graphid string ID van de grafiek.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
- vereist voor updatebewerkingen
height integer Hoogte van de grafiek in pixels.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
name string Naam van de grafiek.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
width integer Breedte van de grafiek in pixels.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
flags integer Oorsprong van de grafiek.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) een normale grafiek;
4 - een ontdekte grafiek.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
graphtype integer Indelingstype van de grafiek.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) normaal;
1 - gestapeld;
2 - taart;
3 - geëxplodeerd.
percent_left float Linker percentiel.

Standaard: 0.
percent_right float Rechter percentiel.

Standaard: 0.
show_3d integer Of taart- en geëxplodeerde grafieken in 3D moeten worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) weergeven in 2D;
1 - weergeven in 3D.
show_legend integer Of de legenda op de grafiek moet worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
show_work_period integer Of de werktijd op de grafiek moet worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
show_triggers integer Of de triggerlijn op de grafiek moet worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
templateid string ID van de ouder-templategrafiek.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
yaxismax float De vaste maximale waarde voor de Y-as.

Standaard: 100.
yaxismin float De vaste minimale waarde voor de Y-as.

Standaard: 0.
ymax_itemid string ID van het item dat wordt gebruikt als de maximale waarde voor de Y-as.

Als een gebruiker geen toegang heeft tot het opgegeven item, wordt de grafiek weergegeven alsof ymax_type is ingesteld op "berekend".
ymax_type integer Berekeningsmethode voor de maximale waarde van de Y-as.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) berekend;
1 - vast;
2 - item.
ymin_itemid string ID van het item dat wordt gebruikt als de minimale waarde voor de Y-as.

Als een gebruiker geen toegang heeft tot het opgegeven item, wordt de grafiek weergegeven alsof ymin_type is ingesteld op "berekend".
ymin_type integer Berekeningsmethode voor de minimale waarde van de Y-as.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) berekend;
1 - vast;
2 - item.
uuid string Universieel uniek identificatienummer, gebruikt om geïmporteerde grafieken te koppelen aan reeds bestaande grafieken. Automatisch gegenereerd indien niet opgegeven.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als de grafiek behoort tot een template