This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

graphprototype.get

Beschrijving

integer/array graphprototype.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om grafiek-prototypen op te halen op basis van de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. De toestemming om de methode te gebruiken kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
discoveryids string/array Alleen grafiek-prototypen ophalen die behoren tot de opgegeven ontdekkingsregels.
graphids string/array Alleen grafiek-prototypen ophalen met de opgegeven IDs.
groupids string/array Alleen grafiek-prototypen ophalen die behoren tot hosts of templates in de opgegeven hostgroepen of templategroepen.
hostids string/array Alleen grafiek-prototypen ophalen die behoren tot de opgegeven hosts.
inherited boolean Indien ingesteld op true, alleen grafiek-prototypen ophalen die zijn geërfd van een sjabloon.
itemids string/array Alleen grafiek-prototypen ophalen die de opgegeven item-prototypen bevatten.
templated boolean Indien ingesteld op true, alleen grafiek-prototypen ophalen die behoren tot sjablonen.
templateids string/array Alleen grafiek-prototypen ophalen die behoren tot de opgegeven sjablonen.
selectDiscoveryRule query Een eigenschap discoveryRule retourneren met de LLD-regel waartoe het grafiek-prototype behoort.
selectGraphItems query Een eigenschap gitems retourneren met de grafiekitems die worden gebruikt in het grafiek-prototype.
selectHostGroups query Een eigenschap hostgroups retourneren met de hostgroepen waartoe het grafiek-prototype behoort.
selectHosts query Een eigenschap hosts retourneren met de hosts waartoe het grafiek-prototype behoort.
selectItems query Een eigenschap items retourneren met de items en item-prototypen die worden gebruikt in het grafiek-prototype.
selectTemplateGroups query Een eigenschap templategroups retourneren met de sjabloonsgroepen waartoe het grafiek-prototype behoort.
selectTemplates query Een eigenschap templates retourneren met de sjablonen waartoe het grafiek-prototype behoort.
filter object Alleen resultaten retourneren die exact overeenkomen met de opgegeven filter.

Accepteert een array, waarbij de sleutels eigendomsnamen zijn en de waarden ofwel een enkele waarde ofwel een array van waarden zijn om tegenover te stellen.

Ondersteunt aanvullende filters:
host - technische naam van de host waartoe het grafiek-prototype behoort;
hostid - ID van de host waartoe het grafiek-prototype behoort.
sortfield string/array De resultaten sorteren op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: graphid, name, graphtype.
countOutput boolean Deze parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle get methoden, worden in detail beschreven in de referentie toelichting.
editable boolean
excludeSearch boolean
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean
selectGroups
(deprecated)
query Deze parameter is verouderd, gebruik selectHostGroups of selectTemplateGroups in plaats daarvan.
Retourneer een groups eigenschap met de hostgroepen en sjabloonsgroepen waartoe het grafiek-prototype behoort.

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Grafiek-prototypen ophalen vanuit een LLD-regel

Haal alle grafiek-prototypen op vanuit een LLD-regel.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graphprototype.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "discoveryids": "27426"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "graphid": "1017",
          "parent_itemid": "27426",
          "name": "Disk space usage {#FSNAME}",
          "width": "600",
          "height": "340",
          "yaxismin": "0.0000",
          "yaxismax": "0.0000",
          "templateid": "442",
          "show_work_period": "0",
          "show_triggers": "0",
          "graphtype": "2",
          "show_legend": "1",
          "show_3d": "1",
          "percent_left": "0.0000",
          "percent_right": "0.0000",
          "ymin_type": "0",
          "ymax_type": "0",
          "ymin_itemid": "0",
          "ymax_itemid": "0",
          "discover": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Bron

CGraphPrototype::get() in ui/include/classes/api/services/CGraphPrototype.php.