This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Grafiek prototype-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de graphprototype API.

Grafiek prototype

Het grafiek prototype object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
graphid string ID van het grafiek prototype.

Eigenschap gedrag:
- alleen-lezen
- vereist voor update operaties
height integer Hoogte van het grafiek prototype in pixels.

Eigenschap gedrag:
- vereist voor aanmaak operaties
name string Naam van het grafiek prototype.

Eigenschap gedrag:
- vereist voor aanmaak operaties
width integer Breedte van het grafiek prototype in pixels.

Eigenschap gedrag:
- vereist voor aanmaak operaties
graphtype integer Indelingstype van het grafiek prototype.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) normaal;
1 - gestapeld;
2 - taartdiagram;
3 - uitgevouwen.
percent_left float Linker percentiel.

Standaard: 0.
percent_right float Rechter percentiel.

Standaard: 0.
show_3d integer Of ontdekte taartdiagrammen en uitgevouwen diagrammen in 3D moeten worden weergegeven.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) weergeven in 2D;
1 - weergeven in 3D.
show_legend integer Of de legenda moet worden weergegeven op de ontdekte grafiek.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
show_work_period integer Of de werktijd moet worden weergegeven op de ontdekte grafiek.

Mogelijke waarden:
0 - verbergen;
1 - (standaard) weergeven.
templateid string ID van het ouder sjabloon grafiek prototype.

Eigenschap gedrag:
- alleen-lezen
yaxismax float De vaste maximale waarde voor de Y-as.
yaxismin float De vaste minimale waarde voor de Y-as.
ymax_itemid string ID van het item dat als maximale waarde voor de Y-as wordt gebruikt.

Als een gebruiker geen toegang heeft tot het opgegeven item, wordt de grafiek weergegeven alsof ymax_type is ingesteld op "berekend".
ymax_type integer Methode voor het berekenen van de maximale waarde voor de Y-as.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) berekend;
1 - vast;
2 - item.
ymin_itemid string ID van het item dat als minimale waarde voor de Y-as wordt gebruikt.

Als een gebruiker geen toegang heeft tot het opgegeven item, wordt de grafiek weergegeven alsof ymin_type is ingesteld op "berekend".
ymin_type integer Methode voor het berekenen van de minimale waarde voor de Y-as.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) berekend;
1 - vast;
2 - item.
discover integer Status van het ontdekken van het grafiek prototype.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) nieuwe grafieken worden ontdekt;
1 - nieuwe grafieken worden niet ontdekt en bestaande grafieken worden als verloren gemarkeerd.
uuid string Unieke universele identificatie, gebruikt om geïmporteerde grafiek prototypes te koppelen aan al bestaande prototypes. Automatisch gegenereerd, indien niet opgegeven.

Eigenschap gedrag:
- ondersteund als het grafiek prototype tot een sjabloon behoort