This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

history.clear

Beschrijving

object history.clear(array itemids)

Met deze methode kunt u de geschiedenis van items wissen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Admin en Super admin. De machtigingen om de methode te gebruiken kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrolinstellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van items die moeten worden gewist.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gewiste items bevat onder de eigenschap 'itemids'.

Voorbeelden

Geschiedenis wissen

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.clear",
      "params": [
        "10325",
        "13205"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "10325",
          "13205"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CHistory::clear() in ui/include/classes/api/services/CHistory.php.