This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

host.massadd

Beschrijving

object host.massadd(objectparameters)

Deze methode maakt het mogelijk om tegelijkertijd meerdere gerelateerde objecten aan alles toe te voegen de opgegeven gastheren.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de ID's van de te bijwerken hosts en de objecten om aan alle hosts toe te voegen bevatten.

De methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
hosts object/array Te bijwerken hosts.

De hosts moeten de eigenschap hostid gedefinieerd hebben.

Gedrag van parameter:
- verplicht
groups object/array Hostgroepen om aan de opgegeven hosts toe te voegen.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.
interfaces object/array Te creëren host-interfaces voor de opgegeven hosts.
macros object/array Te creëren gebruikersmacro's voor de opgegeven hosts.
templates object/array Sjablonen om aan de opgegeven hosts te koppelen.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte hosts bevat onder de eigenschap hostids.

Voorbeelden

Macro's toevoegen

Voeg twee nieuwe macro's toe aan twee hosts.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.massadd",
      "params": {
        "hosts": [
          {
            "hostid": "10160"
          },
          {
            "hostid": "10167"
          }
        ],
        "macros": [
          {
            "macro": "{$TEST1}",
            "value": "MACROTEST1"
          },
          {
            "macro": "{$TEST2}",
            "value": "MACROTEST2",
            "description": "Test description"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10160",
          "10167"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHost::create() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.