This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

> Afbeeldingsobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de image API.

Afbeelding

Het afbeeldingsobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
imageid string ID van de afbeelding.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
- vereist voor updatebewerkingen
name string Naam van de afbeelding.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
imagetype integer Type afbeelding.

Mogelijke waarden:
1 - (standaard) pictogram;
2 - achtergrondafbeelding.

Eigenschapsgedrag:
- constant
- vereist voor aanmaakbewerkingen
image string Base64-gecodeerde afbeelding.
De maximale grootte van de gecodeerde afbeelding is 1 MB. De maximale grootte kan worden aangepast door de waarde van de constante ZBX_MAX_IMAGE_SIZE te wijzigen.
Ondersteunde afbeeldingsindelingen: PNG, JPEG, GIF.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen