This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

item.update

Beschrijving

object item.update(object/array items)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande items bij te werken.

Webitems kunnen niet worden bijgewerkt via de Zabbix API.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypes Admin en Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Item properties to be updated.

The itemid property must be defined for each item, all other properties are optional. Only the passed properties will be updated; all others will remain unchanged.

In addition to the standard item properties, the method accepts the following parameters.

Parameter Type Description
preprocessing array Item preprocessing options to replace the current preprocessing options.
tags array Item tags.

Please note that the preprocessing parameter is read-only for inherited objects or discovered objects, and the tags parameter is read-only for discovered objects.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte items bevat onder de eigenschap 'itemids'.

Voorbeelden

Enabling an item

To enable an item and set its status to "0", you can use the following request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "itemid": "10092",
        "status": 0
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "10092"
        ]
      },
      "id": 1
    }

This will update the status of the item with the specified itemid to be enabled.

Bijwerken afhankelijk item

Werk de naam van het afhankelijke item en het ID van het hoofditem bij. Alleen afhankelijkheden op dezelfde host zijn toegestaan, daarom moeten het hoofditem en het afhankelijke item dezelfde host-ID hebben.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "name": "Bijgewerkte naam van afhankelijk item",
        "master_itemid": "25562",
        "itemid": "189019"
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "189019"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bijwerken HTTP-agentitem

Schakel het vastleggen van itemwaarden in.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "itemid": "23856",
        "allow_traps": 1
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23856"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bijwerken van een item met voorbewerking

Werk een item bij met de voorbewerkingsregel "In bereik".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "itemid": "23856",
        "preprocessing": [
          {
            "type": 13,
            "params": "\n100",
            "error_handler": 1,
            "error_handler_params": ""
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23856"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bijwerken van een scriptitem

Werk een scriptitem bij met een ander script en verwijder onnodige parameters die door het vorige script werden gebruikt.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.update",
      "params": {
        "itemid": "23865",
        "parameters": [],
        "script": "Zabbix.log(3, 'Logtest');\nreturn 1;"
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CItem::update() in ui/include/classes/api/services/CItem.php.