This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

Artikelprototype

Deze les is ontworpen om te werken met prototypen van items.

Objectreferenties:

Beschikbare methoden: