map.get

Beschrijving

integer/array map.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om kaarten op te halen volgens de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode te gebruiken kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
sysmapids string/array Geeft alleen kaarten terug met de opgegeven IDs.
userids string/array Geeft alleen kaarten terug die toebehoren aan de opgegeven gebruikers-ID's.
expandUrls flag Voegt globale kaart-URL's toe aan de bijbehorende kaartelementen en breidt macro's uit in alle URL's van kaartelementen.
selectIconMap query Geeft een eigenschap iconmap terug met de gebruikte pictogramkaart op de kaart.
selectLinks query Geeft een eigenschap links terug met de kaartkoppelingen tussen elementen.
selectSelements query Geeft een eigenschap selements terug met de kaartelementen.
selectUrls query Geeft een eigenschap urls terug met de kaart-URL's.
selectUsers query Geeft een eigenschap users terug met gebruikers waarmee de kaart is gedeeld.
selectUserGroups query Geeft een eigenschap userGroups terug met gebruikersgroepen waarmee de kaart is gedeeld.
selectShapes query Geeft een eigenschap shapes terug met de kaartvormen.
selectLines query Geeft een eigenschap lines terug met de kaartlijnen.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op basis van de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: name, width, height.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in het referentiecommentaar.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Een kaart ophalen

Haal alle gegevens op van kaart "3".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "map.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectSelements": "extend",
        "selectLinks": "extend",
        "selectUsers": "extend",
        "selectUserGroups": "extend",
        "selectShapes": "extend",
        "selectLines": "extend",
        "sysmapids": "3"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "selements": [
            {
              "selementid": "10",
              "sysmapid": "3",
              "elementtype": "4",
              "evaltype": "0",
              "iconid_off": "1",
              "iconid_on": "0",
              "label": "Zabbix server",
              "label_location": "3",
              "x": "11",
              "y": "141",
              "iconid_disabled": "0",
              "iconid_maintenance": "0",
              "elementsubtype": "0",
              "areatype": "0",
              "width": "200",
              "height": "200",
              "tags": [
                {
                  "tag": "service",
                  "value": "mysqld",
                  "operator": "0"
                }
              ],
              "viewtype": "0",
              "use_iconmap": "1",
              "urls": [],
              "elements": []
            },
            {
              "selementid": "11",
              "sysmapid": "3",
              "elementtype": "4",
              "evaltype": "0",
              "iconid_off": "1",
              "iconid_on": "0",
              "label": "Webserver",
              "label_location": "3",
              "x": "211",
              "y": "191",
              "iconid_disabled": "0",
              "iconid_maintenance": "0",
              "elementsubtype": "0",
              "areatype": "0",
              "width": "200",
              "height": "200",
              "viewtype": "0",
              "use_iconmap": "1",
              "tags": [],
              "urls": [],
              "elements": []
            },
            {
              "selementid": "12",
              "sysmapid": "3",
              "elementtype": "0",
              "evaltype": "0",
              "iconid_off": "185",
              "iconid_on": "0",
              "label": "{HOST.NAME}\r\n{HOST.CONN}",
              "label_location": "0",
              "x": "111",
              "y": "61",
              "iconid_disabled": "0",
              "iconid_maintenance": "0",
              "elementsubtype": "0",
              "areatype": "0",
              "width": "200",
              "height": "200",
              "viewtype": "0",
              "use_iconmap": "0",
              "tags": [],
              "urls": [],
              "elements": [
                {
                  "hostid": "10084"
                }
              ]
            }
          ],
          "links": [
            {
              "linkid": "23",
              "sysmapid": "3",
              "selementid1": "10",
              "selementid2": "11",
              "drawtype": "0",
              "color": "00CC00",
              "label": "",
              "linktriggers": []
            }
          ],
          "users": [
            {
              "sysmapuserid": "1",
              "userid": "2",
              "permission": "2"
            }
          ],
          "userGroups": [
            {
              "sysmapusrgrpid": "1",
              "usrgrpid": "7",
              "permission": "2"
            }
          ],
          "shapes":[
            {
              "sysmap_shapeid":"1",
              "type":"0",
              "x":"0",
              "y":"0",
              "width":"680",
              "height":"15",
              "text":"{MAP.NAME}",
              "font":"9",
              "font_size":"11",
              "font_color":"000000",
              "text_halign":"0",
              "text_valign":"0",
              "border_type":"0",
              "border_width":"0",
              "border_color":"000000",
              "background_color":"",
              "zindex":"0"
            }
          ],
          "lines":[
            {
              "sysmap_shapeid":"2",
              "x1": 30,
              "y1": 10,
              "x2": 100,
              "y2": 50,
              "line_type": 1,
              "line_width": 10,
              "line_color": "009900",
              "zindex":"1"
            }
          ],
          "sysmapid": "3",
          "name": "Lokaal netwerk",
          "width": "400",
          "height": "400",
          "backgroundid": "0",
          "label_type": "2",
          "label_location": "3",
          "highlight": "1",
          "expandproblem": "1",
          "markelements": "0",
          "show_unack": "0",
          "grid_size": "50",
          "grid_show": "1",
          "grid_align": "1",
          "label_format": "0",
          "label_type_host": "2",
          "label_type_hostgroup": "2",
          "label_type_trigger": "2",
          "label_type_map": "2",
          "label_type_image": "2",
          "label_string_host": "",
          "label_string_hostgroup": "",
          "label_string_trigger": "",
          "label_string_map": "",
          "label_string_image": "",
          "iconmapid": "0",
          "expand_macros": "0",
          "severity_min": "0",
          "userid": "1",
          "private": "1",
          "show_suppressed": "1"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CMap::get() in ui/include/classes/api/services/CMap.php.