This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

> Module object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de module API.

Module

Het module-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
moduleid string ID van de module zoals opgeslagen in de database.

Gedrag van eigenschap:
- alleen lezen
- vereist voor updatebewerkingen
id string Unieke module-ID zoals gedefinieerd door een ontwikkelaar in het manifest.json bestand van de module.

Mogelijke waarden voor ingebouwde modules:
zie de beschrijving van de eigenschap "type" in Dashboard widget.

Gedrag van eigenschap:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
relative_path string Pad naar de directory van de module ten opzichte van de directory van de Zabbix frontend.

Mogelijke waarden:
widgets/* - voor ingebouwde widget-modules;
modules/* - voor modules van derden.

Gedrag van eigenschap:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
status integer Of de module is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
config object Moduleconfiguratie.