This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

> Proxy-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de proxy API.

Proxy

Het proxy-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
proxyid string ID van de proxy.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
- vereist voor update bewerkingen
host string Naam van de proxy.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor create bewerkingen
status integer Type van de proxy.

Mogelijke waarden:
5 - actieve proxy;
6 - passieve proxy.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor create bewerkingen
description text Beschrijving van de proxy.
lastaccess timestamp Tijd waarop de proxy voor het laatst verbinding heeft gemaakt met de server.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
tls_connect integer Verbindingen naar host.

Mogelijke waarden:
1 - (standaard) Geen versleuteling;
2 - PSK;
4 - certificaat.
tls_accept integer Verbindingen van host.
Dit is een bitwaardeveld, elke combinatie van mogelijke bitmapwaarden is acceptabel.

Mogelijke bitmapwaarden:
1 - (standaard) Geen versleuteling;
2 - PSK;
4 - certificaat.
tls_issuer string Certificaat uitgever.
tls_subject string Certificaat onderwerp.
tls_psk_identity string PSK identiteit.
Plaats geen gevoelige informatie in de PSK identiteit, deze wordt onversleuteld over het netwerk verzonden om een ontvanger te informeren welke PSK te gebruiken.

Eigenschapsgedrag:
- alleen schrijven
- vereist als tls_connect is ingesteld op "PSK", of tls_accept bevat het "PSK" bit
tls_psk string De vooraf gedeelde sleutel, minimaal 32 hexadecimale cijfers.

Eigenschapsgedrag:
- alleen schrijven
- vereist als tls_connect is ingesteld op "PSK", of tls_accept bevat het "PSK" bit
proxy_address string Door komma's gescheiden IP-adressen of DNS-namen van actieve Zabbix proxy.
auto_compress integer Geeft aan of communicatie tussen Zabbix server en proxy gecomprimeerd is.

Mogelijke waarden:
0 - Geen compressie;
1 - Compressie ingeschakeld.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
version integer Versie van proxy.

Drievoudig Zabbix-versienummer, waarbij twee decimale cijfers worden gebruikt voor elk deel, bijvoorbeeld 50401 voor versie 5.4.1, 60200 voor versie 6.2.0, enz.
0 - Onbekende proxyversie.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
compatibility integer Versie van proxy in vergelijking met Zabbix serverversie.

Mogelijke waarden:
0 - Onbepaald;
1 - Huidige versie (proxy en server hebben dezelfde grote versie);
2 - Oude versie (proxyversie is ouder dan serverversie, maar wordt gedeeltelijk ondersteund);
3 - Niet-ondersteunde versie (proxyversie is ouder dan server vorige LTS release versie of server grote versie is ouder dan proxy grote versie).

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen