This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

service.create

Beschrijving

object service.create(object/array services)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe services te creëren.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode op te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) services om te creëren.

Naast de standaard service eigenschappen, accepteert de methode ook de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
children array Kind services om te koppelen aan de service.

De kinderen moeten de eigenschap serviceid gedefinieerd hebben.
parents array Ouder services om te koppelen aan de service.

De ouders moeten de eigenschap serviceid gedefinieerd hebben.
tags array Service tags om te creëren voor de service.
problem_tags array Probleemtags om te creëren voor de service.
status_rules array Statusregels om te creëren voor de service.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte services bevat onder de eigenschap serviceids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen de volgorde van de doorgegeven diensten.

Voorbeelden

Een service creëren

Creëer een service die naar een probleemstatus wordt geschakeld als ten minste één kind een probleem heeft.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.create",
      "params": {
        "name": "Server 1",
        "algorithm": 1,
        "sortorder": 1
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CService::create() in ui/include/classes/api/services/CService.php.