This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

service.delete

Beschrijving

object service.delete(array serviceIds)

Met deze methode kunnen services worden verwijderd.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen services.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde services bevat onder de eigenschap serviceids.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere services

Verwijder twee services.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.delete",
      "params": [
        "4",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CService::delete() in ui/include/classes/api/services/CService.php.