This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

#service.get

Beschrijving

integer/array service.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om services op te halen volgens de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode op te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste output definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
serviceids string/array Geef alleen services terug met de opgegeven ID's.
parentids string/array Geef alleen services terug die gekoppeld zijn aan de opgegeven ouder services.
deep_parentids flag Geef alle directe en indirecte kind services terug. Samen met parentids gebruikt.
childids string/array Geef alleen services terug die gekoppeld zijn aan de opgegeven kind services.
evaltype integer Regels voor tag-zoeken.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) And/Or;
2 - Or.
tags object/array Geef alleen services terug met gegeven tags. Exacte match op tag en hoofdlettergevoelige of niet-hoofdlettergevoelige zoekopdracht op tag-waarde afhankelijk van de operatorwaarde.
Formaat: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...].
Een lege array geeft alle services terug.

Mogelijke operatorwaarden:
0 - (standaard) Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.
problem_tags object/array Geef alleen services terug met gegeven probleemtags. Exacte match op tag en hoofdlettergevoelige of niet-hoofdlettergevoelige zoekopdracht op tag-waarde afhankelijk van de operatorwaarde.
Formaat: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...].
Een lege array geeft alle services terug.

Mogelijke operatorwaarden:
0 - (standaard) Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.
without_problem_tags flag Geef alleen services terug zonder probleemtags.
slaids string/array Geef alleen services terug die gekoppeld zijn aan specifieke SLA('s).
selectChildren query Geef een eigenschap children terug met de kind services.

Ondersteunt count.
selectParents query Geef een eigenschap parents terug met de ouder services.

Ondersteunt count.
selectTags query Geef een tags eigenschap terug met service tags.

Ondersteunt count.
selectProblemEvents query Geef een eigenschap problem_events terug met een array van probleemgebeurtenisobjecten.

Het probleemgebeurtenisobject heeft de volgende eigenschappen:
eventid - (string) Gebeurtenis-ID;
severity - (string) Huidige ernst van de gebeurtenis;
name - (string) Naam van opgeloste gebeurtenis.

Ondersteunt count.
selectProblemTags query Geef een problem_tags eigenschap terug met probleemtags.

Ondersteunt count.
selectStatusRules query Geef een status_rules eigenschap terug met statusregels.

Ondersteunt count.
selectStatusTimeline object/array Geef een status_timeline eigenschap terug met service-statuswijzigingen voor opgegeven periodes.

Formaat [{"period_from": "<period_from>", "period_to": "<period_to>"}, ...] - period_from is een startdatum (inclusief; integer timestamp) en period_to is een einddatum (exclusief; integer timestamp) voor de periode waarin je geïnteresseerd bent.

Geeft een array van items terug met een start_value eigenschap en een alarms array voor de statuswijzigingen binnen opgegeven periodes.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: serviceid, name, status, sortorder, created_at.
countOutput boolean Deze parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle get methoden worden in detail beschreven in het referentiecommentaar.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Alle services ophalen

Haal alle gegevens op over alle services en hun afhankelijkheden.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectChildren": "extend",
        "selectParents": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "serviceid": "1",
          "name": "Mijn Service - 0001",
          "status": "-1",
          "algorithm": "2",
          "sortorder": "0",
          "weight": "0",
          "propagation_rule": "0",
          "propagation_value": "0",
          "description": "Mijn Service Beschrijving 0001.",
          "uuid": "dfa4daeaea754e3a95c04d6029182681",
          "created_at": "946684800",
          "readonly": false,
          "parents": [],
          "children": []
        },
        {
          "serviceid": "2",
          "name": "Mijn Service - 0002",
          "status": "-1",
          "algorithm": "2",
          "sortorder": "0",
          "weight": "0",
          "propagation_rule": "0",
          "propagation_value": "0",
          "description": "Mijn Service Beschrijving 0002.",
          "uuid": "20ea0d85212841219130abeaca28c065",
          "created_at": "946684800",
          "readonly": false,
          "parents": [],
          "children": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Bron

CService::get() in ui/include/classes/api/services/CService.php.