This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

sla.update

Beschrijving

object sla.update(object/array slaids)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande SLA-items bij te werken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) SLA-eigenschappen die moeten worden bijgewerkt.

De eigenschap slaid moet worden gedefinieerd voor elke SLA, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de opgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Naast de standaard SLA-eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
service_tags array SLA-servicetags om de huidige SLA-servicetags te vervangen.
schedule array SLA-schema om het huidige schema te vervangen.

Het specificeren van de parameter als leeg wordt geïnterpreteerd als een 24x7 schema.
excluded_downtimes array Uitgesloten downtimes van de SLA om de huidige downtimes te vervangen.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de bijgewerkte SLA's onder de eigenschap slaids.

Voorbeelden

Servicetags bijwerken

Zorg ervoor dat SLA met ID "5" wordt berekend met maandelijkse intervallen voor NoSQL-gerelateerde services, zonder het schema of uitgesloten downtimes te wijzigen; stel SLO in op 95%.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.update",
      "params": [
        {
          "slaid": "5",
          "name": "NoSQL Database-engines",
          "slo": "95",
          "period": 2,
          "service_tags": [
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "Redis"
            },
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "MongoDB"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Schema van een SLA wijzigen

Zet de SLA met ID "5" om naar een 24x7 schema.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.update",
      "params": [
        {
          "slaid": "5",
          "schedule": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Uitgesloten downtimes van een SLA wijzigen

Voeg een geplande downtijd van 4 uur voor een RAM-upgrade toe op 6 april 2022, terwijl een eerder bestaande software-upgrade die gepland was op 4 juli behouden blijft voor de SLA met ID "5".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.update",
      "params": [
        {
          "slaid": "5",
          "excluded_downtimes": [
            {
              "name": "Softwareversie-upgrade implementatie",
              "period_from": "1648760400",
              "period_to": "1648764900"
            },
            {
              "name": "RAM-upgrade",
              "period_from": "1649192400",
              "period_to": "1649206800"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CSla::update() in ui/include/classes/api/services/CSla.php.