This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

template.get

Beschrijving

integer/array template.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om sjablonen op te halen aan de hand van de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
templateids string/array Retourneer alleen sjablonen met de opgegeven sjabloon-ID's.
groupids string/array Retourneer alleen sjablonen die tot de opgegeven sjabloongroepen behoren.
parentTemplateids string/array Retourneer alleen sjablonen waaraan het opgegeven sjabloon is gekoppeld.
hostids string/array Retourneer alleen sjablonen die gekoppeld zijn aan de opgegeven hosts/sjablonen.
graphids string/array Retourneer alleen sjablonen die de opgegeven grafieken bevatten.
itemids string/array Retourneer alleen sjablonen die de opgegeven items bevatten.
triggerids string/array Retourneer alleen sjablonen die de opgegeven triggers bevatten.
with_items flag Retourneer alleen sjablonen met items.
with_triggers flag Retourneer alleen sjablonen met triggers.
with_graphs flag Retourneer alleen sjablonen met grafieken.
with_httptests flag Retourneer alleen sjablonen met web scenario's.
evaltype integer Regels voor het zoeken op tags.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
tags object/array Retourneer alleen sjablonen met opgegeven tags. Exacte overeenkomst op tag en hoofdlettergevoelige of hoofdletteron-gevoelige zoekopdracht op tagwaarde, afhankelijk van de operatorwaarde.
Indeling: [{"tag": "<tag>", "value": "<waarde>", "operator": "<operator>"}, ...].
Een lege array retourneert alle sjablonen.

Mogelijke operatorwaarden:
0 - (standaard) Bevat;
1 - Gelijk aan;
2 - Niet zoals;
3 - Niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.
selectTags query Retourneer sjabloon-tags in de tags eigenschap.
selectHosts query Retourneer de hosts die gekoppeld zijn aan het sjabloon in de hosts eigenschap.

Ondersteunt count.
selectTemplateGroups query Retourneer de sjabloongroepen waartoe het sjabloon behoort in de templategroups eigenschap.
selectTemplates query Retourneer sjablonen waaraan het opgegeven sjabloon is gekoppeld in de templates eigenschap.

Ondersteunt count.
selectParentTemplates query Retourneer sjablonen die gekoppeld zijn aan het opgegeven sjabloon in de parentTemplates eigenschap.

Ondersteunt count.
selectHttpTests query Retourneer de web scenario's van het sjabloon in de httpTests eigenschap.

Ondersteunt count.
selectItems query Retourneer items van het sjabloon in de items eigenschap.

Ondersteunt count.
selectDiscoveries query Retourneer ontdekkingen van laag niveau van het sjabloon in de discoveries eigenschap.

Ondersteunt count.
selectTriggers query Retourneer triggers van het sjabloon in de triggers eigenschap.

Ondersteunt count.
selectGraphs query Retourneer grafieken van het sjabloon in de graphs eigenschap.

Ondersteunt count.
selectMacros query Retourneer de macro's van het sjabloon in de macros eigenschap.
selectDashboards query Retourneer dashboards van het sjabloon in de dashboards eigenschap.

Ondersteunt count.
selectValueMaps query Retourneer een valuemaps eigenschap met sjabloonwaardekaarten.
limitSelects integer Beperkt het aantal records dat wordt geretourneerd door subselects.

Van toepassing op de volgende subselects:
selectTemplates - resultaten worden gesorteerd op name;
selectHosts - gesorteerd op host;
selectParentTemplates - gesorteerd op host;
selectItems - gesorteerd op name;
selectDiscoveries - gesorteerd op name;
selectTriggers - gesorteerd op description;
selectGraphs - gesorteerd op name;
selectDashboards - gesorteerd op name.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: hostid, host, name, status.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get methoden, worden in detail beschreven in het referentiecommentaar.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean
selectGroups
(verouderd)
query Deze parameter is verouderd, gebruik alstublieft selectTemplateGroups in plaats daarvan.
Retourneer de sjabloongroepen waartoe het sjabloon behoort in de groups eigenschap.

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Sjablonen ophalen op naam

Haal alle gegevens op over twee sjablonen met de naam "Linux" en "Windows".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "filter": {
          "host": [
            "Linux",
            "Windows"
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "proxy_hostid": "0",
          "host": "Linux",
          "status": "3",
          "disable_until": "0",
          "error": "",
          "available": "0",
          "errors_from": "0",
          "lastaccess": "0",
          "ipmi_authtype": "0",
          "ipmi_privilege": "2",
          "ipmi_username": "",
          "ipmi_password": "",
          "ipmi_disable_until": "0",
          "ipmi_available": "0",
          "snmp_disable_until": "0",
          "snmp_available": "0",
          "maintenanceid": "0",
          "maintenance_status": "0",
          "maintenance_type": "0",
          "maintenance_from": "0",
          "ipmi_errors_from": "0",
          "snmp_errors_from": "0",
          "ipmi_error": "",
          "snmp_error": "",
          "jmx_disable_until": "0",
          "jmx_available": "0",
          "jmx_errors_from": "0",
          "jmx_error": "",
          "name": "Linux",
          "flags": "0",
          "templateid": "10001",
          "description": "",
          "tls_connect": "1",
          "tls_accept": "1",
          "tls_issuer": "",
          "tls_subject": "",
          "tls_psk_identity": "",
          "tls_psk": "",
          "uuid": "282ffe33afc74cccaf1524d9aa9dc502"
        },
        {
          "proxy_hostid": "0",
          "host": "Windows",
          "status": "3",
          "disable_until": "0",
          "error": "",
          "available": "0",
          "errors_from": "0",
          "lastaccess": "0",
          "ipmi_authtype": "0",
          "ipmi_privilege": "2",
          "ipmi_username": "",
          "ipmi_password": "",
          "ipmi_disable_until": "0",
          "ipmi_available": "0",
          "snmp_disable_until": "0",
          "snmp_available": "0",
          "maintenanceid": "0",
          "maintenance_status": "0",
          "maintenance_type": "0",
          "maintenance_from": "0",
          "ipmi_errors_from": "0",
          "snmp_errors_from": "0",
          "ipmi_error": "",
          "snmp_error": "",
          "jmx_disable_until": "0",
          "jmx_available": "0",
          "jmx_errors_from": "0",
          "jmx_error": "",
          "name": "Windows",
          "flags": "0",
          "templateid": "10081",
          "description": "",
          "tls_connect": "1",
          "tls_accept": "1",
          "tls_issuer": "",
          "tls_subject": "",
          "tls_psk_identity": "",
          "tls_psk": "",
          "uuid": "522d17e1834049be879287b7c0518e5d"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Sjabloongroepen ophalen

Haal sjabloongroepen op waar het sjabloon "Linux via Zabbix-agent" lid van is.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": ["hostid"],
        "selectTemplateGroups": "extend",
        "filter": {
          "host": [
            "Linux via Zabbix-agent"
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "templateid": "10001",
          "templategroups": [
            {
              "groupid": "10",
              "name": "Sjablonen/Besturingssystemen",
              "uuid": "846977d1dfed4968bc5f8bdb363285bc"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Retrieving hosts by template

Retrieve hosts that have the "10001" (Linux by Zabbix agent) template linked to them.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": "templateid",
        "templateids": "10001",
        "selectHosts": ["hostid", "name"]
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "templateid": "10001",
          "hosts": [
            {
              "hostid": "10084",
              "name": "Zabbix server"
            },
            {
              "hostid": "10603",
              "name": "Host 1"
            },
            {
              "hostid": "10604",
              "name": "Host 2"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zoeken op sjabloontags

Haal sjablonen op die de tag "Hostnaam" hebben gelijk aan "{HOST.NAME}".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": ["hostid"],
        "selectTags": "extend",
        "evaltype": 0,
        "tags": [
          {
            "tag": "Hostnaam",
            "value": "{HOST.NAME}",
            "operator": 1
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "hostid": "10402",
          "tags": [
            {
              "tag": "Hostnaam",
              "value": "{HOST.NAME}"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplate::get() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.