This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

template.update

Beschrijving

object template.update(object/array templates)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande sjablonen bij te werken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers met het type Admin en Super admin. Rechten om deze methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Eigenschappen van het sjabloon die bijgewerkt moeten worden.

De eigenschap templateid moet gedefinieerd zijn voor elk sjabloon, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de opgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Naast de standaard sjablooneigenschappen accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
groups object/array Te vervangen sjabloon groepen waartoe de sjablonen behoren.

De sjabloon groepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.
tags object/array Sjabloontags om de huidige sjabloontags te vervangen.
macros object/array Gebruikersmacro's om de huidige gebruikersmacro's op de opgegeven sjablonen te vervangen.
templates object/array Te vervangen sjablonen die momenteel gelinkt zijn. Sjablonen die niet worden doorgegeven, worden alleen losgekoppeld.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.
templates_clear object/array Te ontkoppelen en te wissen sjablonen van de opgegeven sjablonen.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte sjablonen bevat onder de eigenschap templateids.

Voorbeelden

Sjabloonnaam wijzigen

Wijzig de naam van het sjabloon naar "Template OS Linux".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.update",
      "params": {
        "templateid": "10086",
        "name": "Template OS Linux"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bijwerken van sjabloontags

Vervang alle sjabloontags door een nieuwe tag.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.update",
      "params": {
        "templateid": "10086",
        "tags": [
          {
            "tag": "Hostnaam",
            "value": "{HOST.NAME}"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTemplate::update() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.