This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

templategroup.massupdate

Beschrijving

object templategroup.massupdate(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om sjablonen te vervangen door de gespecificeerde sjablonen in meerdere sjabloongroepen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters bevattend de IDs van de sjabloon groepen die bijgewerkt moeten worden en de objecten die bijgewerkt moeten worden.

Parameter Type Omschrijving
groups object/array Sjabloon groepen die bijgewerkt moeten worden.

De sjabloon groepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.

Parameter gedrag:
- vereist
templates object/array Sjablonen om het huidige sjabloon in de opgegeven sjabloon groepen te vervangen.
Alle andere sjablonen, behalve de genoemde, worden uit de sjabloon groepen verwijderd.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Parameter gedrag:
- vereist

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de bijgewerkte sjabloongroepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Sjablonen vervangen in een sjabloon groep

Vervang alle sjablonen in een sjabloon groep door de genoemde sjablonen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templategroup.massupdate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "8"
          }
        ],
        "templates": [
          {
            "templateid": "40050"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "8",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplateGroup::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.