This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

trigger.verwijderen

Beschrijving

object trigger.delete(array triggerIds)

Met deze methode kunnen triggers worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen triggers.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde triggers bevat onder de eigenschap triggerids.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere triggers

Verwijder twee triggers.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.delete",
      "params": [
        "12002",
        "12003"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "12002",
          "12003"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTrigger::delete() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.