This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

triggerprototype.delete

Beschrijving

object triggerprototype.delete(array triggerPrototypeIds)

Deze methode maakt het mogelijk om trigger-prototypes te verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Admin en Super admin. De machtiging om de methode aan te roepen kan worden ingetrokken in de gebruikersrolinstellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de trigger-prototypes die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde trigger bevat prototypes onder de eigenschap triggerids.

Voorbeelden

Het verwijderen van meerdere trigger-prototypen

Verwijder twee trigger-prototypen.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "triggerprototype.delete",
      "params": [
        "12002",
        "12003"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "12002",
          "12003"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTriggerPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php.