This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

user.create

Beschrijving

object user.create(object/array users)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe gebruikers aan te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers met het type Super admin. Toestemming om de methode aan te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

De sterkte van het gebruikerswachtwoord wordt gevalideerd volgens de wachtwoordbeleidsregels die zijn gedefinieerd door de Authenticatie-API. Zie Authenticatie-API voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Gebruikers om aan te maken.

Naast de standaard gebruikers-eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
usrgrps array Gebruikers-groepen om de gebruiker aan toe te voegen.

De gebruikersgroepen moeten de eigenschap usrgrpid gedefinieerd hebben.
medias array Te creëren media voor de gebruiker.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de aangemaakte gebruikers bevat onder de eigenschap userids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven gebruikers.

Voorbeelden

Gebruiker aanmaken

Maak een nieuwe gebruiker aan, voeg hem toe aan een gebruikersgroep en maak een nieuw medium voor hem aan.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.create",
      "params": {
        "username": "John",
        "passwd": "Doe123",
        "roleid": "5",
        "usrgrps": [
          {
            "usrgrpid": "7"
          }
        ],
        "medias": [
          {
            "mediatypeid": "1",
            "sendto": [
              "[email protected]"
            ],
            "active": 0,
            "severity": 63,
            "period": "1-7,00:00-24:00"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "12"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CUser::create() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.