This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

7 Zabbix agent 2 plug-ins

Overzicht

Deze sectie bevat beschrijvingen van configuratie bestand parameters voor: Zabbix agent 2 plug-ins. Gebruik de zijbalk om toegang te krijgen tot informatie over de specifieke plug-in.