This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Docker plugin

Overzicht

In deze sectie worden parameters vermeld die worden ondersteund in de Docker Zabbix-agent 2. configuratiebestand voor plug-ins (docker.conf). Let daar op:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de processtandaarden, niet de waarden in de verzonden configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt configuratiebestanden alleen in UTF-8-codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de lijn.

Parameters

Parameter Mandatory Range Default Description
Plugins.Docker.Endpoint nee unix:///var/run/docker.sock Docker-daemon Unix-socketlocatie.
Moet een schema bevatten (alleen unix:// wordt ondersteund).
Plugins.Docker.Timeout nee 1-30 globale time-out Time-out voor uitvoering van verzoeken (hoe lang te wachten tot een verzoek is voltooid voordat het wordt afgesloten).

Zie ook: