This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

8 Oracle plugin

Overzicht

Dit gedeelte vermeldt de parameters die worden ondersteund in het configuratiebestand (oracle.conf) van de Oracle Zabbix agent 2 plugin.

Merk op dat:

  • De standaardwaarden weerspiegelen processtandaarden, niet de waarden in de meegeleverde configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt alleen configuratiebestanden in UTF-8 codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de regel.

Parameters

Parameter Mandatory Range Default Description
Plugins.Oracle.CallTimeout no 1-30 global timeout De maximale wachttijd in seconden voor het voltooien van een aanvraag.
Plugins.Oracle.ConnectTimeout no 1-30 global timeout De maximale wachttijd in seconden voor het tot stand brengen van een verbinding.
Plugins.Oracle.CustomQueriesPath no Volledige padnaam van een directory met .sql-bestanden met aangepaste query's.
Standaard uitgeschakeld.
Voorbeeld: /etc/zabbix/oracle/sql
Plugins.Oracle.Default.Password no Standaard wachtwoord voor verbinding met Oracle; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item sleutel of benoemde sessie.
Ondersteund sinds versie 6.4.3.
Plugins.Oracle.Default.Service no Standaard service naam voor verbinding met Oracle (SID wordt niet ondersteund); wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item sleutel of benoemde sessie.
Ondersteund sinds versie 6.4.3.
Plugins.Oracle.Default.Uri no tcp://localhost:1521 Standaard URI voor verbinding met Oracle; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item sleutel of benoemde sessie.

Mag geen ingesloten referenties bevatten (deze worden genegeerd).
Moet overeenkomen met het URI-formaat.
Alleen tcp-schema wordt ondersteund; een schema kan worden weggelaten.
Een poort kan worden weggelaten (standaard=1521).
Voorbeelden: tcp://127.0.0.1:1521
localhost
Ondersteund sinds versie 6.4.3.
Plugins.Oracle.Default.User no Standaard gebruikersnaam voor verbinding met Oracle; wordt gebruikt als er geen waarde is opgegeven in een item sleutel of benoemde sessie.
Ondersteund sinds versie 6.4.3.
Plugins.Oracle.KeepAlive no 60-900 300 De maximale wachttijd (in seconden) voordat ongebruikte plugin-verbindingen worden gesloten.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Password no Wachtwoord van een benoemde sessie.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Service no Benoemde sessieservice-naam die wordt gebruikt voor verbinding (SID wordt niet ondersteund).
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Uri no Verbindingsreeks van een benoemde sessie voor Oracle.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.

Mag geen ingesloten referenties bevatten (deze worden genegeerd).
Moet overeenkomen met het URI-formaat.
Alleen het tcp-schema wordt ondersteund; een schema kan worden weggelaten.
Een poort kan worden weggelaten (standaard=1521).
Voorbeelden: tcp://127.0.0.1:1521
localhost
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.User no Benoemde sessie gebruikersnaam.
<SessionName> - definieer de naam van een sessie voor gebruik in item sleutels.

Zie ook: