This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Passive and active agent checks

Overview

Deze sectie bevat details over passieve en actieve controles uitgevoerd door Zabbix agent.

Zabbix gebruikt een op JSON gebaseerd communicatie protocol om te communiceren met de Zabbix agent.

Passieve controles

Een passieve controle is een eenvoudig gegevensverzoek. Zabbix-server of proxy vraagt voor sommige gegevens (bijvoorbeeld CPU-belasting) en Zabbix-agent stuurt de resultaat naar de server.

Serververzoek

Voor definitie van koptekst en gegevenslengte verwijzen wij u naar protocol details.

<itemtoets>

Reactie agent

<GEGEVENS>[\0<FOUT>]

Hierboven is het gedeelte tussen vierkante haken optioneel en wordt alleen verzonden voor niet ondersteunde artikelen.

Voor ondersteunde items bijvoorbeeld:

 1. Server opent een TCP-verbinding
 2. Server verzendt <HEADER><DATALEN>agent.ping
 3. Agent leest het verzoek en reageert met: <HEADER><DATALEN>1
 4. Server verwerkt gegevens om de waarde '1' in ons geval te krijgen
 5. TCP-verbinding is gesloten

Voor niet-ondersteunde items:

 1. Server opent een TCP-verbinding
 2. Server verzendt <HEADER><DATALEN>vfs.fs.size[/nono]
 3. Agent leest het verzoek en reageert met: <HEADER><DATALEN>ZBX_NOTSUPPORTED\0Kan niet verkrijgen bestandssysteeminformatie: [2] Geen dergelijk bestand of map
 4. Server verwerkt gegevens, wijzigt itemstatus in niet ondersteund met de gespecificeerde foutmelding
 5. TCP-verbinding is gesloten
Failover to old protocol

To make sure that Zabbix server or proxy can work with agents from pre-7.0 versions, which have plaintext protocol, a failover to the old protocol is implemented.

Passive checks are performed using the JSON protocol (7.0 and later) after restart or when the interface configuration is changed. If no valid JSON is received in response (agent sent "ZBX_NOTSUPPORTED"), Zabbix will cache the interface as old protocol and retry the check by sending only the item key.

Note that every hour Zabbix server/proxy will again try working with the new protocol with all interfaces, falling back to the old protocol if required.

Actieve controles

Actieve controles vereisen complexere verwerking. De agent moet eerst van de server(s) een lijst met items ophalen voor onafhankelijke verwerking.

De servers waarvan de actieve controles moeten worden opgehaald, worden vermeld in de parameter 'ServerActive' van het agent configuratiebestand. De frequentie van het opvragen van deze controles wordt ingesteld door de parameter 'RefreshActiveChecks' in hetzelfde configuratiebestand. Als het vernieuwen van actieve controles echter mislukt, wordt het na 60 seconden opnieuw geprobeerd.

Om het netwerkverkeer en het gebruik van resources te verminderen, zal de Zabbix-server of Zabbix-proxy de configuratie alleen verstrekken als de Zabbix-agent nog geen configuratie heeft ontvangen of als er iets is gewijzigd in de hostconfiguratie, globale macro's of globale reguliere expressies.

De agent stuurt vervolgens periodiek de nieuwe waarden naar de server(s).

Als een agent zich achter de firewall bevindt, kunt u overwegen om alleen actieve controles te gebruiken, omdat u in dat geval de firewall niet hoeft aan te passen om inkomende verbindingen toe te staan.

Het ophalen van de lijst met items

Agent aanvraag

De aanvraag voor actieve controles wordt gebruikt om de actieve controles te verkrijgen die door de agent moeten worden verwerkt. Deze aanvraag wordt door de agent verzonden bij het opstarten en vervolgens met intervallen van RefreshActiveChecks.

{
     "request": "active checks",
     "host": "Zabbix server",
     "host_metadata": "mysql,nginx",
     "hostinterface": "zabbix.server.lan",
     "ip": "159.168.1.1",
     "port": 12050,
     "config_revision": 1,
     "session": "e3dcbd9ace2c9694e1d7bbd030eeef6e"
    }
Veld Type Verplicht Waarde
request string ja active checks
host string ja Hostnaam.
host_metadata string nee De configuratieparameter HostMetadata of de metricwaarde HostMetadataItem.
hostinterface string nee De configuratieparameter HostInterface of de metricwaarde HostInterfaceItem.
ip string nee Het eerste IP-adres van de configuratieparameter ListenIP, indien ingesteld.
port number nee De waarde van de configuratieparameter ListenPort, indien ingesteld en niet de standaard luisterpoort van de agent.
config_revision number nee Configuratie-identificatie voor incrementele configuratiesynchronisatie.
session string nee Sessie-identificatie voor incrementele configuratiesynchronisatie.

Serverreactie

Het antwoord op de actieve controles wordt door de server teruggestuurd naar de agent na verwerking van de aanvraag voor actieve controles.

{
     "response": "success",
     "data": [
      {
       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "key_orig": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "itemid": 1234,
       "delay": "30s",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      },
      {
       "key": "agent.version",
       "key_orig": "agent.version",
       "itemid": 5678,
       "delay": "10m",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      }
     ],
     "config_revision": 2
    }
Veld Type Verplicht Waarde
response string ja success | failed
info string nee Foutinformatie in geval van mislukking.
data array of objects nee Actieve controle-items. Niet opgenomen als de hostconfiguratie ongewijzigd is.
key string nee Item-sleutel met uitgebreide macro's.
key_orig string nee Item-sleutel zonder uitgebreide macro's.
itemid number nee Item-identificatie.
delay string nee Interval voor het bijwerken van het item.
lastlogsize number nee Laatste grootte van logbestanden van het item.
mtime number nee Tijdstempel van het item.
refresh_unsupported number nee Interval voor het vernieuwen van niet-ondersteunde items.
regexp array of objects nee Globale reguliere expressies.
name string nee Naam van de globale reguliere expressie.
expression string nee Globale reguliere expressie.
expression_type number nee Type van de globale reguliere expressie.
exp_delimiter string nee Delimiter van de globale reguliere expressie.
case_sensitive number nee Instelling voor hoofdlettergevoeligheid van de globale reguliere expressie.
config_revision number nee Configuratie-identificatie voor incrementele configuratiesynchronisatie. Niet opgenomen als de hostconfiguratie ongewijzigd is. Wordt verhoogd als de hostconfiguratie is gewijzigd.

De server moet reageren met succes.

Bijvoorbeeld:

 1. Agent opent een TCP-verbinding
 2. Agent vraagt om de lijst met controles
 3. Server antwoordt met een lijst van items (item-sleutel, interval)
 4. Agent analyseert het antwoord
 5. TCP-verbinding wordt gesloten
 6. Agent begint periodiek gegevens te verzamelen

Merk op dat (gevoelige) configuratiegegevens mogelijk beschikbaar worden voor partijen die toegang hebben tot de Zabbix-server trapper poort bij gebruik van een actieve controle. Dit is mogelijk omdat iedereen kan doen alsof hij een actieve agent is en itemconfiguratiegegevens kan opvragen; authenticatie vindt niet plaats tenzij u encryptie opties gebruikt.

Verzenden van verzamelde gegevens

Agent stuurt

De aanvraag voor agentgegevens bevat de verzamelde itemwaarden.

{
     "request": "agent data",
     "data": [
      {
       "host": "Zabbix server",
       "key": "agent.version",
       "value": "2.4.0",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 76808644
      },
      {
       "host": "Zabbix server",
       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "lastlogsize": 112,
       "value": " 19845:20140621:141708.521 Starting Zabbix Agent [<hostname>]. Zabbix 2.4.0 (revision 50000).",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 77053975
      }
     ],
     "session": "1234456akdsjhfoui"
    }
Veld Type Verplicht Waarde
request string ja agent data
session string ja Unieke sessie-identificatie die telkens wordt gegenereerd wanneer de agent wordt gestart.
data array of objects ja Itemwaarden.
id number ja De waarde-identificatie (toenemende teller die wordt gebruikt om gedupliceerde waarden te controleren in geval van netwerkproblemen).
host string ja Hostnaam.
key string ja De item-sleutel.
value string nee De item-waarde.
lastlogsize number nee De laatste grootte van logbestanden van het item.
mtime number nee Tijdstempel van het item.
state number nee Status van het item.
source string nee De bron van het waardegebeurtenislogboek.
eventid number nee De waarde van de gebeurtenislogboek-id.
severity number nee De ernst van het waardegebeurtenislogboek.
timestamp number nee Tijdstempel van het waardegebeurtenislogboek.
clock number ja De waarde van het tijdstempel (seconden sinds Epoch).
ns number ja De waarde van nanoseconden van het tijdstempel.

Elke waarde krijgt een virtuele ID toegewezen. De waarde-ID is een eenvoudige oplopende teller, uniek binnen één gegevenssessie (geïdentificeerd door de sessie token). Deze ID wordt gebruikt om dubbele waarden te negeren die mogelijk worden verzonden in omgevingen met slechte connectiviteit.

Serverreactie

Het antwoord op de agentgegevens wordt door de server teruggestuurd naar de agent na verwerking van de aanvraag voor agentgegevens.

{
     "response": "success",
     "info": "verwerkt: 2; mislukt: 0; totaal: 2; seconden besteed: 0.003534"
    }
Veld Type Verplicht Waarde
response string ja success | failed
info string ja Resultaten van itemverwerking.

Als het verzenden van sommige waarden mislukt op de server (bijvoorbeeld omdat de host of het item is uitgeschakeld of verwijderd), zal de agent niet proberen om die waarden opnieuw te verzenden.

Bijvoorbeeld:

 1. Agent opent een TCP-verbinding
 2. Agent stuurt een lijst met waarden
 3. Server verwerkt de gegevens en stuurt de status terug
 4. TCP-verbinding wordt gesloten

Merk op hoe in het bovenstaande voorbeeld de status "not supported" voor vfs.fs.size[/nono] wordt aangegeven door de waarde "state" van 1 en de foutmelding in het eigenschap "value".

Foutmelding wordt aan serverzijde ingekort tot 2048 tekens.

Heartbeat-bericht

Het heartbeat-bericht wordt door een actieve agent naar Zabbix server/proxy gestuurd elke HeartbeatFrequency seconden (geconfigureerd in het Zabbix-agent configuratiebestand).

Het wordt gebruikt om de beschikbaarheid van actieve controles te controleren.

{
     "request": "active check heartbeat",
     "host": "Zabbix server",
     "heartbeat_freq": 60
    }
Veld Type Verplicht Waarde
request string ja active check heartbeat
host string ja De hostnaam.
heartbeat_freq number ja De frequentie van de agent heartbeat (HeartbeatFrequency configuratieparameter).

Ouder XML-protocol

Zabbix neemt tot 16 MB aan XML Base64-gecodeerde gegevens in beslag, maar een enkele gedecodeerde waarde mag niet langer zijn dan 64 KB, anders zal het worden ingekort tot 64 KB tijdens het decoderen.