This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

9 Syntaxis van tijdsperiode

Overzicht

Om een tijdsperiode in te stellen, moet het volgende formaat worden gebruikt:

dd,uu:mm-uu:mm

waarbij de symbolen staan voor het volgende:

Symbool Beschrijving
d Dag van de week: 1 - maandag, 2 - dinsdag ,... , 7 - zondag
hh Uren: 00-24
mm Minuten: 00-59

U kunt meer dan één tijdsperiode opgeven met een puntkomma (;) scheidingsteken:

d-d,uu:mm-uu:mm;d-d,uu:mm-uu:mm...

De tijdsperiode leeg laten is gelijk aan 01-07,00:00-24:00, wat de . is standaardwaarde.

De bovengrens van een tijdsperiode is niet inbegrepen. Dus, als u 09:00-18:00 specificeert, is de laatste seconde inbegrepen in de tijd periode is 17:59:59.

Voorbeelden

Werkuren. Maandag - vrijdag van 9:00 tot 18:00:

1-5,09:00-18:00

Werkuren plus weekend. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en Zaterdag, Zondag van 10:00 tot 16:00:

1-5,09:00-18:00;6-7,10:00-16:00