This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Instellen vanuit bronnen

Overzicht

Indien geïnstalleerd uit bronnen, de volgende informatie zal u helpen bij het instellen Zabbix Java-gateway.

Overzicht van bestanden

Als je Java-gateway uit bronnen hebt gehaald, had je moeten eindigen met: een verzameling shellscripts, JAR en configuratiebestanden onder $PREFIX/sbin/zabbix_java. De rol van deze bestanden wordt hieronder samengevat.

bin/zabbix-java-gateway-$VERSION.jar

Java-gateway JAR-bestand zelf.

lib/logback-core-0.9.27.jar
    lib/logback-classic-0.9.27.jar
    lib/slf4j-api-1.6.1.jar
    lib/android-json-4.3_r3.1.jar

Afhankelijkheden van Java-gateway: Logback, SLF4J, en Android JSON bibliotheek.

lib/logback.xml
    lib/logback-console.xml

Configuratiebestanden voor Logback.

shutdown.sh
    startup.sh

Gemaksscripts voor het starten en stoppen van Java-gateway.

instellingen.sh

Configuratiebestand dat afkomstig is van opstart- en afsluitscripts bovenstaande.

Java-gateway configureren en uitvoeren

Standaard luistert Java-gateway op poort 10052. Als u van plan bent om te draaien: Java-gateway op een andere poort, u kunt dat specificeren in settings.sh script. Zie de beschrijving van Java-gatewayconfiguratie file voor hoe dit te specificeren en andere opties.

::: let op Poort 10052 is niet IANA geregistreerd. :::

Zodra u vertrouwd bent met de instellingen, kunt u Java-gateway starten door het opstartscript uit te voeren:

$ ./startup.sh

Evenzo, zodra u Java-gateway niet langer nodig hebt, voert u het afsluitscript uit om het te stoppen:

$ ./shutdown.sh

Merk op dat Java-gateway, in tegenstelling tot server of proxy, lichtgewicht is en dat doet: geen database nodig.

Server configureren voor gebruik met Java-gateway

Met Java-gateway in gebruik, moet u de Zabbix-server vertellen waar om de Zabbix Java-gateway te vinden. Dit wordt gedaan door JavaGateway op te geven en JavaGatewayPort-parameters in de serverconfiguratie bestand. Als de host waarop JMX applicatie wordt uitgevoerd wordt gecontroleerd door Zabbix proxy, dan specificeert u de verbindingsparameters in de proxyconfiguratie file in plaats daarvan.

JavaGateway=192.168.3.14
    JavaGatewayPort=10052

Standaard start de server geen processen gerelateerd aan JMX toezicht houden. Als u het echter wilt gebruiken, moet u de aantal pre-forked instances van Java pollers. Je doet dit in dezelfde manier waarop u reguliere pollers en trappers specificeert.

StartJavaPollers=5

Vergeet niet om de server of proxy opnieuw te starten als u klaar bent met ze configureren.

Java-gateway debuggen

In het geval er problemen zijn met Java-gateway of een foutmelding dat je ziet over een item in de frontend is niet beschrijvend genoeg, misschien wilt u een kijkje nemen in het logbestand van de Java-gateway.

Standaard logt Java-gateway zijn activiteiten in /tmp/zabbix_java.log bestand met logniveau "info". Soms is die informatie niet genoeg en er is behoefte aan informatie op logniveau "debug". Om zo te verhoog het logniveau, wijzig het bestand lib/logback.xml en wijzig het niveau attribuut van <root> tag naar "debug":

<root level="debug">
     <appender-ref ref="BESTAND" />
    </root>

Merk op dat, in tegenstelling tot de Zabbix-server of Zabbix-proxy, dit niet nodig is: herstart Zabbix Java-gateway na het wijzigen van het logback.xml-bestand - verandert in logback.xml wordt automatisch opgehaald. Als je klaar bent met debuggen, kunt u het logniveau terugzetten naar "info".

Als je wilt inloggen op een ander bestand of een heel ander medium zoals database, pas het logback.xml-bestand aan om aan uw behoeften te voldoen. Zie Logback handleiding voor meer informatie.

Soms is het voor foutopsporingsdoeleinden handig om Java-gateway te starten als een consoletoepassing in plaats van een daemon. Om dat te doen, reageer uit PID_FILE variabele in settings.sh. Als PID_FILE wordt weggelaten, start startup.sh script start Java-gateway als een consoletoepassing en maakt Logback gebruik in plaats daarvan het bestand lib/logback-console.xml, dat niet alleen inlogt op console, maar heeft ook "debug" op logniveau ingeschakeld.

Merk ten slotte op dat aangezien Java-gateway SLF4J gebruikt voor logboekregistratie, u: vervang Logback door het framework van uw keuze door een juiste JAR-bestand in de lib-directory. Zie SLF4J handleiding voor meer details.

JMX-bewaking

Zie JMX monitoring pagina voor meer details.