This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Zabbix-agents uitbreiden

Deze tutorial biedt stapsgewijze instructies over hoe je de functionaliteit van de Zabbix-agent kunt uitbreiden met het gebruik van een gebruikersparameter.

Stap 1

Schrijf een script of een opdrachtregel om de vereiste parameter op te halen.

Bijvoorbeeld, we kunnen de volgende opdracht schrijven om het totale aantal uitgevoerde queries door een MySQL-server te krijgen:

mysqladmin -uroot status | cut -f4 -d":" | cut -f1 -d"S"

Wanneer dit wordt uitgevoerd, retourneert de opdracht het totale aantal SQL-query's.

Stap 2

Voeg de opdracht toe aan zabbix_agentd.conf:

UserParameter=mysql.questions,mysqladmin -uroot status | cut -f4 -d":" | cut -f1 -d"S"

mysql.questions is een unieke identificatie. Het kan elke geldige sleutelidentificatie zijn, bijvoorbeeld queries.

Test deze parameter door Zabbix-agent te gebruiken met de "-t" vlag (als je als root draait, let dan op dat de agent mogelijk andere machtigingen heeft wanneer deze als een daemon wordt gestart):

zabbix_agentd -t mysql.questions
Stap 3

Herlaad gebruikersparameters vanuit het configuratiebestand door het volgende uit te voeren:

zabbix_agentd -R userparameter_reload

Je kunt ook de agent opnieuw starten in plaats van het runtime-controlecommando.

Test de parameter met behulp van het zabbix_get-hulpprogramma.

Stap 4

Voeg een nieuw item toe met Key=mysql.questions aan de gemonitorde host. Het type van het item moet ofwel Zabbix-agent zijn of Zabbix-agent (actief).

Let op dat het type van de geretourneerde waarden correct moet zijn ingesteld op de Zabbix-server. Anders zal Zabbix ze niet accepteren.