This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Extra operaties

Overzicht

In dit gedeelte vindt u enkele details over aanvullende bewerkingen voor ontdekkings-/automatische registratie-gebeurtenissen.

Host toevoegen

Hosts worden tijdens het ontdekkingsproces toegevoegd zodra een host wordt ontdekt, in plaats van aan het einde van het ontdekkingsproces.

Aangezien netwerkontdekking enige tijd kan duren vanwege veel niet-beschikbare hosts/services, is geduld hebben en redelijke IP-bereiken gebruiken aan te raden.

Bij het toevoegen van een host wordt de naam bepaald door de standaardfunctie gethostbyname. Als de host kan worden opgelost, wordt de opgeloste naam gebruikt. Zo niet, dan wordt het IP-adres gebruikt. Bovendien, als voor een hostnaam een IPv6-adres moet worden gebruikt, worden alle ":" (dubbele punten) vervangen door "_" (onderstrepingstekens), omdat dubbele punten niet zijn toegestaan in hostnamen.

Bij het uitvoeren van ontdekking via een proxy, vindt momenteel het hostname lookup nog steeds plaats op de Zabbix-server.

Als een host al in de Zabbix-configuratie bestaat met dezelfde naam als een nieuw ontdekte host, zouden versies van Zabbix voor 1.8 nog een andere host met dezelfde naam toevoegen. Zabbix 1.8.1 en latere versies voegen _N toe aan de hostnaam, waarbij N een oplopend nummer is dat begint bij 2.