This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

4 Trigger ernst

De trigger ernst vertegenwoordigt het niveau van belangrijkheid van een trigger.

Zabbix ondersteunt de volgende standaard trigger ernstniveaus.

Ernst Kleur Beschrijving
Niet geclassificeerd Grijs Kan worden gebruikt wanneer het ernstniveau van een gebeurtenis onbekend is, nog niet is bepaald, geen deel uitmaakt van de reguliere bewakingsscope, enzovoort. Bijvoorbeeld tijdens de initiële configuratie, als tijdelijke aanduiding voor toekomstige beoordeling, of als onderdeel van een integratieproces.
Informatie Lichtblauw Kan worden gebruikt voor informatieve gebeurtenissen die geen onmiddellijke aandacht vereisen, maar toch waardevolle inzichten kunnen bieden.
Waarschuwing Geel Kan worden gebruikt om een mogelijk probleem aan te geven dat nader onderzoek of actie kan vereisen, maar dat niet kritiek is.
Gemiddeld Oranje Kan worden gebruikt om een significant probleem aan te geven dat relatief snel moet worden aangepakt om verdere problemen te voorkomen.
Hoog Lichtrood Kan worden gebruikt om kritieke problemen aan te geven die onmiddellijke aandacht vereisen om significante verstoringen te voorkomen.
Ramp Rood Kan worden gebruikt om een ernstig incident aan te geven dat onmiddellijke actie vereist om bijvoorbeeld systeemuitval of gegevensverlies te voorkomen.

Trigger ernstnamen en -kleuren kunnen aangepast worden.

Trigger ernst wordt gebruikt voor:

  • visuele weergave van triggers - verschillende kleuren voor verschillende ernstniveaus;
  • audio in globale alarmen - verschillende audio voor verschillende ernstniveaus;
  • gebruikersmedia - verschillende media (meldingskanaal) voor verschillende ernstniveaus (bijvoorbeeld SMS voor triggers met Hoog en Ramp ernst, en E-mail voor triggers met andere ernstniveaus);
  • beperking van acties door voorwaarden tegen trigger ernstniveaus.