This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Verbindingsindicatoren

Overzicht

U kunt bepaalde triggervoorvallen toewijzen aan een koppeling tussen elementen in een netwerkkaart. Wanneer deze triggervoorvallen in een probleemstatus terechtkomen, kan de koppeling dit weerspiegelen.

Bij het configureren van een koppeling stelt u het standaard koppelingstype en de kleur in. Bij het toewijzen van triggervoorvallen aan een koppeling kunt u verschillende koppelingstypen en -kleuren toewijzen aan deze triggervoorvallen.

Als een van deze triggervoorvallen in een probleemstatus terechtkomt, wordt hun koppelingsstijl en -kleur weergegeven op de koppeling. Dus misschien was uw standaardkoppeling een groene lijn. Nu, met de triggervoorvallen in de probleemstatus, kan uw koppeling bijvoorbeeld vetgedrukt rood worden (als u dit zo hebt ingesteld).

Configuratie

Om triggervoorvallen toe te wijzen als koppelingsindicatoren, doet u het volgende:

  • selecteer een kaartelement
  • klik op Bewerken in het gedeelte Koppelingen voor de betreffende koppeling
  • klik op Toevoegen in het blok Koppelingsindicatoren en selecteer één of meer triggervoorvallen

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rood asterisk.

Toegevoegde triggervoorvallen zijn te zien in de lijst Koppelingsindicatoren.

U kunt het koppelingstype en de kleur voor elke triggervoorval rechtstreeks vanuit de lijst instellen. Wanneer u klaar bent, klikt u op Toepassen, sluit u het formulier en klikt u op Bijwerken om de wijzigingen aan de kaart op te slaan.

Weergave

In Monitoring → Maps wordt de bijbehorende kleur weergegeven op de link als de trigger overgaat naar een probleemtoestand.

Als meerdere triggers overgaan naar een probleemtoestand, bepaalt het probleem met de hoogste ernst de linkstijl en -kleur. Als meerdere triggers met dezelfde ernst aan dezelfde maplink zijn toegewezen, heeft degene met het laagste ID voorrang. Houd er ook rekening mee dat:

1. Minimum triggerseveriteit en Probleem onderdrukken weergeven instellingen van de mapconfiguratie van invloed zijn op welke problemen in aanmerking worden genomen.
2. In het geval van triggers met meerdere problemen (meerdere probleemgeneraties) kan elk probleem een ernst hebben die verschilt van de triggerseveriteit (handmatig gewijzigd), verschillende tags hebben (door macro's) en onderdrukt worden.