This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

1 Item prototypes

Zodra een regel is aangemaakt, ga naar de items voor die regel en klik op "Maak item-prototype" om een item-prototype aan te maken.

Let op hoe de {#FSNAME} macro wordt gebruikt waar een bestandssysteemnaam vereist is. Het gebruik van een laag-niveau ontdekkingsmacro is verplicht in de item-sleutel om ervoor te zorgen dat de ontdekking correct wordt verwerkt. Wanneer de ontdekkingsregel wordt verwerkt, zal deze macro worden vervangen door het ontdekte bestandssysteem.

Afbeelding

Laag-niveau ontdekkings macro's en gebruikers macro's worden ondersteund in de configuratie van item-prototype en in de parameter voor itemwaarde voorverwerking parameters. Let erop dat wanneer ze worden gebruikt in update-intervallen, één macro het hele veld moet vullen. Meerdere macro's in één veld of macro's gemengd met tekst worden niet ondersteund.

Contextspecifieke escapering van laag-niveau ontdekkingsmacro's wordt uitgevoerd voor veilig gebruik in reguliere expressie en XPath voorverwerkingsparameters.

Kenmerken die specifiek zijn voor item-prototypen:

Parameter Beschrijving
Inschakelen bij aanmaken Als dit is aangevinkt, wordt het item toegevoegd in een ingeschakelde status.
Als dit niet is aangevinkt, wordt het item toegevoegd aan een ontdekte entiteit, maar in een uitgeschakelde status.
Ontdekken Als dit is aangevinkt (standaard) wordt het item toegevoegd aan een ontdekte entiteit.
Als dit niet is aangevinkt, wordt het item niet toegevoegd aan een ontdekte entiteit, tenzij deze instelling wordt overruled in de ontdekkingsregel.

We kunnen verschillende item-prototypen maken voor elke metriek van het bestandssysteem waarin we geïnteresseerd zijn:

Afbeelding

Klik op het pictogram met drie stippen om het menu voor het specifieke item-prototype te openen met deze opties:

  • Maak trigger-prototype - maak een trigger-prototype op basis van dit item-prototype
  • Trigger-prototypen - klik om een lijst te zien met links naar al geconfigureerde trigger-prototypen van dit item-prototype
  • Maak afhankelijk item - maak een afhankelijk item voor dit item-prototype

De optie Massa-update is beschikbaar als u de eigenschappen van meerdere item-prototypen tegelijk wilt bijwerken.