This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Netwerk detectie

Overzicht

Zabbix biedt functionaliteit voor automatische netwerkontdekking die effectief en zeer flexibel is.

Met een goed ingestelde netwerkontdekking kun je:

 • Zabbix-implementatie versnellen
 • Administratie vereenvoudigen
 • Zabbix gebruiken in snel veranderende omgevingen zonder overmatige administratie

Zabbix-netwerkontdekking is gebaseerd op de volgende informatie:

 • IP-bereiken
 • Beschikbaarheid van externe services (FTP, SSH, WEB, POP3, IMAP, TCP, enz.)
 • Informatie ontvangen van Zabbix-agent (alleen ongecodeerde modus wordt ondersteund)
 • Informatie ontvangen van SNMP-agent

Het biedt NIET:

 • Ontdekking van netwerktopologie

Netwerkontdekking bestaat in principe uit twee fasen: ontdekking en acties.

Ontdekking

Zabbix scant periodiek de IP-bereiken die zijn gedefinieerd in netwerk ontdekkingsregels. De frequentie van de controle is configureerbaar voor elke regel afzonderlijk.

Let op dat één ontdekkingsregel altijd door één ontdekkingsproces zal worden verwerkt. Het IP-bereik wordt niet verdeeld over meerdere ontdekkingsprocessen.

Elke regel heeft een reeks servicecontroles gedefinieerd die moeten worden uitgevoerd voor het IP-bereik.

Ontdekkingscontroles worden onafhankelijk van de andere controles verwerkt. Als bepaalde controles geen service vinden (of mislukken), zullen andere controles nog steeds worden verwerkt.

Elke controle van een service en een host (IP) die wordt uitgevoerd door de netwerkontdekkingsmodule genereert een ontdekkingsevenement.

Evenement Resultaat van servicecontrole
Service Ontdekt De service is 'actief' nadat deze 'inactief' was of wanneer deze voor het eerst is ontdekt.
Service Actief De service is 'actief', nadat deze al 'actief' was.
Service Verloren De service is 'inactief' nadat deze 'actief' was.
Service Inactief De service is 'inactief', nadat deze al 'inactief' was.
Host Ontdekt Ten minste één service van een host is 'actief' nadat alle services van die host 'inactief' waren of er wordt een service ontdekt die toebehoort aan een niet-geregistreerde host.
Host Actief Ten minste één service van een host is 'actief', nadat ten minste één service al 'actief' was.
Host Verloren Alle services van een host zijn 'inactief' nadat ten minste één service 'actief' was.
Host Inactief Alle services van een host zijn 'inactief', nadat deze al 'inactief' waren.

Acties

Ontdekkingsevenementen kunnen de basis vormen voor relevante acties, zoals:

 • Het verzenden van meldingen
 • Hosts toevoegen/verwijderen
 • Hosts inschakelen/uitschakelen
 • Hosts aan een groep toevoegen
 • Hosts uit een groep verwijderen
 • Hosts aan een sjabloon koppelen/ontkoppelen
 • Externe scripts uitvoeren

Deze acties kunnen geconfigureerd worden met betrekking tot het apparaattype, IP-adres, status, uptime/downtime, enz. Voor volledige details over het configureren van acties voor evenementen gebaseerd op netwerkontdekking, zie de pagina's over actie werking en voorwaarden.

Aangezien netwerkontdekkingacties gebaseerd zijn op gebeurtenissen, worden ze zowel geactiveerd wanneer een ontdekte host online is als wanneer deze offline is. Het wordt sterk aanbevolen om een actie voorwaarde Ontdekkingsstatus: actief toe te voegen om te voorkomen dat dergelijke acties zoals Host toevoegen worden geactiveerd bij Service verloren/Service inactief gebeurtenissen. Anders, als een ontdekte host handmatig wordt verwijderd, zal deze nog steeds Service verloren/Service inactief gebeurtenissen genereren en opnieuw worden aangemaakt tijdens de volgende ontdekkingscyclus.

Het koppelen van een ontdekte host aan sjablonen zal collectief mislukken als een van de koppelbare sjablonen een unieke entiteit (bijv. item-sleutel) heeft die hetzelfde is als een unieke entiteit (bijv. item-sleutel) die al aanwezig is op de host of op een ander van de koppelbare sjablonen.

Host aanmaak

Een host wordt toegevoegd als de Host toevoegen operatie is geselecteerd. Een host wordt ook toegevoegd, zelfs als de Host toevoegen operatie ontbreekt, als je operaties selecteert die leiden tot acties op een host. Dergelijke operaties zijn onder andere:

 • Host inschakelen
 • Host uitschakelen
 • Host toevoegen aan een hostgroep
 • Sjabloon koppelen aan een host

Gemaakte hosts worden toegevoegd aan de Ontdekte hosts groep (standaard, configureerbaar in BeheerAlgemeenOverig). Als je wilt dat hosts aan een andere groep worden toegevoegd, voeg dan een Verwijder uit hostgroepen operatie toe (specificeer "Ontdekte hosts") en voeg ook een Toevoegen aan hostgroepen operatie toe (specificeer een andere hostgroep), omdat een host tot een hostgroep moet behoren.

Hostnaamgeving

Bij het toevoegen van hosts is de hostnaam het resultaat van reverse DNS-lookup of het IP-adres als de omgekeerde lookup mislukt. De lookup wordt uitgevoerd vanaf de Zabbix-server of Zabbix-proxy, afhankelijk van welke de ontdekking uitvoert. Als de lookup mislukt op de proxy, wordt deze niet opnieuw geprobeerd op de server. Als de host met zo'n naam al bestaat, krijgt de volgende host _2 toegevoegd aan de naam, dan _3 enzovoort.

Het is ook mogelijk om DNS/IP-lookup te overschrijven en in plaats daarvan een itemwaarde te gebruiken voor de hostnaam, bijvoorbeeld:

 • Je kunt meerdere servers ontdekken met Zabbix-agent die actief zijn met behulp van een Zabbix-agent-item voor ontdekking en ze automatisch de juiste namen toewijzen, gebaseerd op de tekenreekswaarde die door dit item wordt geretourneerd.
 • Je kunt meerdere SNMP-netwerkapparaten ontdekken met behulp van een SNMP-agent-item voor ontdekking en ze automatisch de juiste namen toewijzen, gebaseerd op de tekenreekswaarde die door dit item wordt geretourneerd.

Als de hostnaam is ingesteld met behulp van een itemwaarde, wordt deze niet bijgewerkt tijdens de volgende ontdekkingstests. Als het niet mogelijk is om de hostnaam in te stellen met een itemwaarde, wordt de standaardwaarde (DNS-naam) gebruikt.

Als er al een host bestaat met het ontdekte IP-adres, wordt er geen nieuwe host gemaakt. Als de ontdekkingsactie echter operaties bevat (sjabloon koppelen, toevoegen aan hostgroep, enz.), worden deze uitgevoerd op de bestaande host.

Host verwijdering

Hosts die zijn ontdekt door een netwerk ontdekkingsregel worden automatisch verwijderd uit MonitoringOntdekking als een ontdekte entiteit niet meer binnen het IP-bereik van de regel valt. Hosts worden direct verwijderd.

Aanmaak van interfaces bij het toevoegen van hosts

Wanneer hosts worden toegevoegd als resultaat van netwerk ontdekking, worden er interfaces aangemaakt volgens deze regels:

 • de gedetecteerde services - bijvoorbeeld, als een SNMP-controle slaagt, wordt er een SNMP-interface aangemaakt
 • als een host zowel reageert op Zabbix-agent als SNMP-verzoeken, worden beide soorten interfaces aangemaakt
 • als de uniciteitscriteria Zabbix-agent of door SNMP geretourneerde gegevens zijn, wordt de eerste gevonden interface voor een host aangemaakt als de standaardinterface. Andere IP-adressen worden toegevoegd als aanvullende interfaces. De voorwaarden van de actie (zoals Host IP) hebben geen invloed op het toevoegen van interfaces. Let op dat dit werkt als alle interfaces worden ontdekt door dezelfde ontdekkingsregel. Als een andere ontdekkingsregel een andere interface van dezelfde host ontdekt, wordt er een extra host toegevoegd.
 • als een host alleen reageert op agentcontroles, wordt deze alleen met een agent-interface aangemaakt. Als het later zou beginnen te reageren op SNMP, worden er extra SNMP-interfaces toegevoegd.
 • als aanvankelijk 3 afzonderlijke hosts zijn gemaakt, ontdekt door de uniciteitscriteria "IP", en vervolgens wordt de ontdekkingsregel gewijzigd zodat hosts A, B en C dezelfde uniciteitscriteriumresultaat hebben, worden B en C als aanvullende interfaces voor A, de eerste host, gemaakt. De afzonderlijke hosts B en C blijven bestaan. In Monitoring → Ontdekking worden de toegevoegde interfaces weergegeven in de kolom "Ontdekt apparaat", in zwarte lettertypen en ingesprongen, maar de kolom "Bewaakte host" toont alleen A, de eerst aangemaakte host. "Uptime/Downtime" wordt niet gemeten voor IP's die worden beschouwd als aanvullende interfaces.

Wijzigen van proxy-instelling

Hosts die zijn ontdekt door verschillende proxies worden altijd behandeld als verschillende hosts. Hoewel dit mogelijk maakt om ontdekking uit te voeren op overeenkomende IP-bereiken die worden gebruikt door verschillende subnets, is het wijzigen van de proxy voor een al bewaakt subnet ingewikkeld omdat de proxywijzigingen ook moeten worden toegepast op alle ontdekte hosts.

Bijvoorbeeld de stappen om een proxy in een ontdekkingsregel te vervangen:

 1. Schakel de ontdekkingsregel uit.
 2. Synchroniseer de proxy-configuratie.
 3. Vervang de proxy in de ontdekkingsregel.
 4. Vervang de proxy voor alle hosts die door deze regel zijn ontdekt.
 5. Schakel de ontdekkingsregel in.