This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

16 Distributed monitoring

Overzicht

Zabbix biedt een effectieve en betrouwbare manier om een gedistribueerde IT-infrastructuur te monitoren met behulp van Zabbix proxies.

Proxies kunnen lokaal gegevens verzamelen namens een gecentraliseerde Zabbix-server en deze gegevens vervolgens aan de server rapporteren.

Proxyfuncties

Bij de keuze om wel of geen proxy te gebruiken, moeten verschillende overwegingen worden genomen.

Proxy
Lichtgewicht Ja
Gebruikersinterface (GUI) Nee
Werkt onafhankelijk Ja
Eenvoudig onderhoud Ja
Automatische databasecreatie1 Ja
Lokale administratie Nee
Gereed voor embedded hardware Ja
Eénrichtings-TCP-verbindingen Ja
Gecentraliseerde configuratie Ja
Genereert meldingen Nee

[1] De functie voor automatische databasecreatie werkt alleen met SQLite. Andere databases vereisen een handmatige installatie.