This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Synchronisatie van bewakingsconfiguratie

Overzicht

Deze pagina geeft details over de update van de bewakingsconfiguratie voor de proxy, oftewel hoe wijzigingen die zijn aangebracht in de bewakingsconfiguratie op de server worden gesynchroniseerd naar de proxy.

Incrementele update

De update van de proxy-configuratie is incrementeel. Tijdens een configuratiesynchronisatie worden alleen de gewijzigde entiteiten bijgewerkt (dus als er geen entiteiten zijn gewijzigd, wordt er niets verzonden). Deze aanpak maakt het mogelijk om middelen te besparen en een kleinere interval (bijna direct) in te stellen voor de update van de proxy-configuratie.

Wijzigingen in de proxy-configuratie worden bijgehouden met behulp van revisienummers. Alleen entiteiten met revisienummers groter dan de revisie van de proxy-configuratie worden opgenomen in de configuratiegegevens die naar de proxy worden verzonden.

De entiteiten voor een configuratiesynchronisatie zijn als volgt:

Entiteit Details
autoregistratie tls-gegevens Alle autoregistratie TLS-gegevens.
expressies Alle expressies (reguliere expressies, expressietabellen).
globale configuratie Globale configuratie gedefinieerd in de 'config'-tabel
host Alle eigenschappen, interfaces, inventaris, items, item-voorverwerking, itemparameters, webscenario's van een host.
hostmacros Alle macro's gedefinieerd op een host en alle aan deze host gekoppelde sjabloon-ID's.
proxy-ontdekkingsregel Ontdekkingsregels en controles die aan een proxy zijn toegewezen.

Dat betekent:

  • Als een item wordt gewijzigd op een host, wordt de volledige configuratie van die host gesynchroniseerd.
  • Als een reguliere expressie wordt gewijzigd, worden alle reguliere expressies gesynchroniseerd.

Een uitzondering vormen de host-macro's, die ook worden verzonden als er iets op de host is gewijzigd.

Het commando -R config_cache_reload op de proxy zal ook een incrementele update starten.

Merk op dat een volledige configuratiesynchronisatie zal plaatsvinden bij het starten/herstarten van een proxy, bij een failover in een high-availability (HA)-configuratie, als de sessietoken is gewijzigd, of als de configuratie-update op de proxy is mislukt, bijvoorbeeld als de verbinding werd verbroken tijdens het ontvangen van configuratiegegevens.

Configuratieparameters

De parameter ProxyConfigFrequency bepaalt hoe vaak de proxy-configuratie wordt gesynchroniseerd met de server (standaard 10 seconden).

Merk op dat ProxyConfigFrequency is:

  • serverparameter voor passieve proxies
  • proxyparameter voor actieve proxies

Op actieve proxies is ProxyConfigFrequency een nieuwe parameter sinds Zabbix 6.4 en moet deze worden gebruikt in plaats van de nu verouderde ConfigFrequency.

Als zowel ProxyConfigFrequency als ConfigFrequency worden gebruikt, zal de proxy een fout registreren en afsluiten.