This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Frontend modules

Overzicht

Het is mogelijk om de functionaliteit van de Zabbix frontend uit te breiden door externe modules toe te voegen of door je eigen modules te ontwikkelen, zonder dat je de broncode van Zabbix hoeft te wijzigen.

Houd er rekening mee dat de modulecode wordt uitgevoerd met dezelfde rechten als de broncode van Zabbix. Dit betekent het volgende:

  • Externe modules kunnen schadelijk zijn. Je moet de modules vertrouwen die je installeert.
  • Fouten in de code van een externe module kunnen de frontend laten crashen. Als dit gebeurt, verwijder dan gewoon de modulecode uit de frontend. Zodra je de Zabbix frontend opnieuw laadt, zie je een melding dat sommige modules ontbreken. Ga naar Modulebeheer (in BeheerAlgemeenModules) en klik opnieuw op Scan directory om niet-bestaande modules uit de database te verwijderen.

Installatie

Lees altijd de installatiehandleiding voor een specifieke module. Het wordt aanbevolen om nieuwe modules één voor één te installeren om fouten gemakkelijk te kunnen opsporen.

Net voor u een module installeert:

  • Zorg ervoor dat u de module hebt gedownload van een betrouwbare bron. Het installeren van schadelijke code kan leiden tot gevolgen zoals dataverlies.
  • Verschillende versies van dezelfde module (dezelfde ID) kunnen parallel worden geïnstalleerd, maar slechts één versie kan tegelijkertijd worden ingeschakeld.

Stappen om een module te installeren:

  • Pak uw module uit binnen zijn eigen map in de modules-map van de Zabbix-frontend.
  • Zorg ervoor dat de map van uw module ten minste het bestand manifest.json bevat.
  • Ga naar Modulebeheer en klik op de knop Map scannen.
  • De nieuwe module verschijnt in de lijst samen met zijn versie, auteur, beschrijving en status.
  • Schakel de module in door op de status te klikken.

Problemen oplossen:

Probleem Oplossing
Module verscheen niet in de lijst Zorg ervoor dat het bestand manifest.json bestaat in de map modules/your-module/ van de Zabbix-frontend. Als het bestand aanwezig is, betekent dit dat de module niet geschikt is voor de huidige Zabbix-versie. Als het manifest.json-bestand niet bestaat, heeft u waarschijnlijk uitgepakt in de verkeerde map.
Frontend crashte De modulecode is niet compatibel met de huidige Zabbix-versie of serverconfiguratie. Verwijder de modulebestanden en herlaad de frontend. U ziet een melding dat sommige modules ontbreken. Ga naar Modulebeheer en klik opnieuw op Map scannen om niet-bestaande modules uit de database te verwijderen.
Foutmelding over identieke namespace, ID of acties verschijnt De nieuwe module probeerde een namespace, ID of acties te registreren die al zijn geregistreerd door andere ingeschakelde modules. Schakel de conflicterende module (genoemd in de foutmelding) uit voordat u de nieuwe inschakelt.
Technische foutmeldingen verschijnen Meld fouten aan de ontwikkelaar van de module.

Modules ontwikkelen

Voor informatie over het ontwikkelen van aangepaste modules, raadpleeg de Ontwikkelaarscentrum.