This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

5 Mac OS-agentinstallatie vanaf PKG

Overzicht

De Zabbix Mac OS-agent kan worden geïnstalleerd via PKG-installatiepakketten die beschikbaar zijn om te downloaden. Versies met of zonder versleuteling zijn beschikbaar.

Agent installeren

De agent kan worden geïnstalleerd met behulp van de grafische gebruikersinterface of via de opdrachtregel, bijvoorbeeld:

sudo installer -pkg zabbix_agent-6.4.0-macos-amd64-openssl.pkg -target /

Zorg ervoor dat je de juiste Zabbix-pakketversie gebruikt in het commando. Het moet overeenkomen met de naam van het gedownloade pakket.

Agent uitvoeren

De agent wordt automatisch gestart na de installatie of herstart.

Je kunt het configuratiebestand bewerken op de locatie /usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf indien nodig.

Om de agent handmatig te starten, kun je het volgende uitvoeren:

sudo launchctl start com.zabbix.zabbix_agentd

Om de agent handmatig te stoppen:

sudo launchctl stop com.zabbix.zabbix_agentd

Bij een upgrade wordt het bestaande configuratiebestand niet overschreven. In plaats daarvan wordt een nieuw bestand zabbix_agentd.conf.NEW aangemaakt voor beoordeling en bijwerken van het bestaande configuratiebestand, indien nodig. Vergeet niet om de agent opnieuw te starten na handmatige wijzigingen in het configuratiebestand.

Probleemoplossing en verwijderen van agent

In dit gedeelte staan enkele nuttige commando's die kunnen worden gebruikt voor het oplossen van problemen en het verwijderen van de Zabbix-agentinstallatie.

Controleer of de Zabbix-agent actief is:

ps aux | grep zabbix_agentd

Controleer of de Zabbix-agent is geïnstalleerd vanuit pakketten:

$ pkgutil --pkgs | grep zabbix 
    com.zabbix.pkg.ZabbixAgent

Bekijk de bestanden die zijn geïnstalleerd vanuit het installatiepakket (let op dat de initiële / niet wordt weergegeven in deze weergave):

$ pkgutil --only-files --files com.zabbix.pkg.ZabbixAgent
    Library/LaunchDaemons/com.zabbix.zabbix_agentd.plist                                                                                                              
    usr/local/bin/zabbix_get                                                                                                                            
    usr/local/bin/zabbix_sender                                                                                                                          
    usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd/userparameter_examples.conf.NEW                                                                                                       
    usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd/userparameter_mysql.conf.NEW                                                                                                        
    usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.NEW                                                                                                                  
    usr/local/sbin/zabbix_agentd

Stop de Zabbix-agent als deze is gestart met launchctl:

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.zabbix.zabbix_agentd.plist

Verwijder bestanden (inclusief configuratie en logboeken) die zijn geïnstalleerd met het installatiepakket:

sudo rm -f /Library/LaunchDaemons/com.zabbix.zabbix_agentd.plist
    sudo rm -f /usr/local/sbin/zabbix_agentd
    sudo rm -f /usr/local/bin/zabbix_get
    sudo rm -f /usr/local/bin/zabbix_sender
    sudo rm -rf /usr/local/etc/zabbix
    sudo rm -rf /var/log/zabbix

Vergeet dat de Zabbix-agent is geïnstalleerd:

sudo pkgutil --forget com.zabbix.pkg.ZabbixAgent