This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Upgrade vanuit containers

Overzicht

In deze sectie worden de stappen beschreven die nodig zijn voor een succesvolle upgrade naar Zabbix 6.4.x containers.

Er zijn aparte sets instructies beschikbaar voor het upgraden van individuele Zabbix component images en Docker compose-bestanden.

Voordat u de upgrade uitvoert, zorg ervoor dat u de relevante upgrade notities leest!

Voordat u met de upgrade begint, controleer of gebruikers de benodigde rechten hebben voor de database voor upgradeprocedures.

Voor upgrades vanaf Zabbix 6.0 of ouder moeten deterministische triggers worden aangemaakt tijdens de upgrade. Als binair loggen is ingeschakeld voor MySQL/MariaDB, vereist dit supergebruikersrechten of het instellen van de variabele/configuratieparameter log_bin_trust_function_creators = 1. Zie Database creatiescripts voor instructies over hoe u de variabele kunt instellen. Merk op dat als u dit uitvoert vanuit een console, de variabele alleen tijdelijk wordt ingesteld en wordt verwijderd wanneer een Docker wordt herstart. In dat geval moet u uw SQL-service actief houden, stop alleen de zabbix-server service door 'docker compose down zabbix-server' uit te voeren en vervolgens 'docker compose up -d zabbix-server'. U kunt deze variabele ook in het configuratiebestand instellen.

Afhankelijk van de grootte van een database-upgrade naar versie 6.4 kan dit behoorlijk wat tijd in beslag nemen.

Zabbix image upgrade

De onderstaande stappen kunnen worden gebruikt om een willekeurig Zabbix-component bij te werken. Vervang zabbix-server-mysql door de naam van het vereiste componentbeeld.

1. Controleer de huidige beeldversie:

docker inspect -f '{{ .Config.Image }}' zabbix-server-mysql

2. Haal de gewenste beeldversie op, bijvoorbeeld:

docker pull zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-6.4-latest

zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-6.4-latest haalt de nieuwste uitgebrachte kleine versie van Zabbix-server 6.4 met MySQL-ondersteuning op, gebaseerd op Alpine Linux. Vervang het door de naam van de Docker-opslagplaats en de tagscombinatie die u nodig heeft. Zie Installatie vanuit containers voor een lijst met beschikbare opties.

3. Stop de container:

docker stop zabbix-server-mysql

4. Verwijder de container:

docker rm zabbix-server-mysql

5. Start de bijgewerkte container door het uitvoeren van het docker run commando gevolgd door aanvullende argumenten om de vereiste omgevingsvariabelen en/of koppelingspunten op te geven.

Configuratievoorbeelden

Zabbix-server met MySQL:

docker run --name zabbix-server-mysql -t \
       -e DB_SERVER_HOST="mysql-server" \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       -e ZBX_JAVAGATEWAY="zabbix-java-gateway" \
       --network=zabbix-net \
       -p 10051:10051 \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-6.4-latest

Zabbix-server met PostgreSQL:

docker run --name zabbix-server-mysql -t \
        -e DB_SERVER_HOST="postgres-server" \
        -e POSTGRES_USER="zabbix" \
        -e POSTGRES_PASSWORD="zabbix_pwd" \
        -e POSTGRES_DB="zabbix" \
        -e ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS="true" \
        --network=zabbix-net \
        -p 10051:10051 \
        --volumes-from zabbix-snmptraps \
        --restart unless-stopped \
        -d zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-6.4-latest

Meer configuratievoorbeelden, inclusief voorbeelden voor andere Zabbix-componenten, zijn beschikbaar op de pagina Installatie vanuit containers.

6. Controleer de update:

docker logs -f zabbix-server-mysql

Compose-bestanden

Volg de upgrade-instructies in deze sectie als u Zabbix hebt geïnstalleerd met behulp van een compose-bestand.

1. Controleer de huidige beeldversie:

docker inspect -f '{{ .Config.Image }}' zabbix-server-mysql

2. Haal de nieuwste updates op van de GitHub repository en schakel over naar de vereiste branch:

git pull
    git checkout 6.4

3. Start Zabbix-componenten met behulp van het nieuwe compose-bestand:

docker-compose -f ./docker-compose_v3_alpine_mysql_latest.yaml up -d

4. Controleer de update:

docker logs -f zabbix-server-mysql

Zie Installatie vanuit containers voor meer details, inclusief lijsten met ondersteunde omgevingsvariabelen en koppelingspunten.