This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Debian/Ubuntu

Overzicht

Dit gedeelte bevat de stappen die nodig zijn voor een succesvolle upgrade van Zabbix 6.2.x naar Zabbix 6.4.x met behulp van officiële Zabbix-pakketten voor Debian/Ubuntu.

Lees voordat u de upgrade uitvoert eerst de relevante upgrade-notities!

U wilt mogelijk ook de vereisten voor 6.4 controleren.

Het kan handig zijn om tijdens de upgrade twee parallelle SSH-sessies uit te voeren, waarbij u de upgradestappen in de ene sessie uitvoert en de server-/proxylogs in de andere sessie bewaakt. Voer bijvoorbeeld tail -f zabbix_server.log of tail -f zabbix_proxy.log uit in de tweede SSH-sessie om de nieuwste logboekvermeldingen en mogelijke fouten in realtime te bekijken. Dit kan kritiek zijn voor productieomgevingen.

Upgrade procedure

1 Stop Zabbix-processen

Stop de Zabbix-server om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe gegevens in de database worden ingevoerd.

# service zabbix-server stop

Als u Zabbix-proxy gaat upgraden, stop dan ook de proxy.

# service zabbix-proxy stop
2 Maak een back-up van de bestaande Zabbix-database

Dit is een zeer belangrijke stap. Zorg ervoor dat je een back-up hebt van je database. Dit zal van pas komen als het upgradeproces mislukt (gebrek aan schijfruimte, stroomuitval, een onverwacht probleem).

3 Maak een back-up van configuratiebestanden, PHP-bestanden en Zabbix-binaries

Maak een kopie van Zabbix-binaries, configuratiebestanden en de PHP-bestanddirectory.

Configuratiebestanden:

# mkdir /opt/zabbix-backup/
    # cp /etc/zabbix/zabbix_server.conf /opt/zabbix-backup/
    # cp /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf /opt/zabbix-backup/

PHP-bestanden en Zabbix-binaries:

# cp -R /usr/share/zabbix/ /opt/zabbix-backup/
    # cp -R /usr/share/zabbix-* /opt/zabbix-backup/
4 Update repository configuration package

To proceed with the update your current repository package has to be uninstalled.

# rm -Rf /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list

Then install the new repository configuration package.

On Debian 12 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb

On Debian 11 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian11_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian11_all.deb

On Debian 10 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian10_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian10_all.deb

On Debian 9 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian9_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian9_all.deb

On Ubuntu 22.04 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb

On Ubuntu 20.04 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu20.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu20.04_all.deb

On Ubuntu 18.04 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu18.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu18.04_all.deb

On Ubuntu 16.04 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu16.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu16.04_all.deb

On Ubuntu 14.04 run:

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu14.04_all.deb
    # dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu14.04_all.deb

Update the repository information.

# apt-get update
5 Zabbix-componenten upgraden

Om Zabbix-componenten te upgraden, kunt u iets als het volgende uitvoeren:

# apt-get install --only-upgrade zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

Als u PostgreSQL gebruikt, vervang dan mysql door pgsql in het commando. Als u de proxy wilt upgraden, vervang dan server door proxy in het commando. Als u de Zabbix-agent 2 wilt upgraden, vervang dan zabbix-agent door zabbix-agent2 in het commando.

Het upgraden van Zabbix-agent 2 met het commando apt install zabbix-agent2 kan leiden tot een fout. Voor meer informatie, zie Bekende problemen.

Vervolgens, om de webfrontend met Apache correct bij te werken, voert u ook het volgende uit:

# apt-get install zabbix-apache-conf

Distributies voor Debian 10 (buster) / Ubuntu 18.04 (bionic) / Raspbian 10 (buster) bieden geen PHP 7.2 of nieuwer, wat vereist is voor Zabbix frontend 5.0. Zie informatie over het installeren van de Zabbix-frontend op oudere distributies.

6 Beoordeling van configuratieparameters van componenten

Zorg ervoor dat u de Upgrade-opmerkingen bekijkt om te controleren of er wijzigingen in de configuratieparameters vereist zijn.

Voor nieuwe optionele parameters kunt u de Wat is er nieuw pagina raadplegen.

7 Start Zabbix-processen

Start de bijgewerkte Zabbix-componenten.

# service zabbix-server start
    # service zabbix-proxy start
    # service zabbix-agent start
    # service zabbix-agent2 start
8 Wis de cookies en cache van de webbrowser

Na de upgrade moet u mogelijk de cookies en cache van uw webbrowser wissen voor de Zabbix-webinterface om correct te werken.

Upgrade tussen kleine versies

Het is mogelijk om kleine versies van 6.4.x bij te werken (bijvoorbeeld van 6.4.1 naar 6.4.3). Dit is eenvoudig.

Om een kleine versie van Zabbix bij te werken, voert u het volgende uit:

$ sudo apt install --only-upgrade 'zabbix.*'

Om een kleine versie van de Zabbix-server bij te werken, voert u het volgende uit:

$ sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-server.*'

Om een kleine versie van de Zabbix-agent bij te werken, voert u het volgende uit:

$ sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-agent.*'

of, voor Zabbix-agent 2:

$ sudo apt install --only-upgrade 'zabbix-agent2.*'