This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Red Hat Enterprise Linux

Overzicht

Deze sectie geeft de stappen die nodig zijn voor een succesvolle upgrade van Zabbix 6.2.x naar Zabbix 6.4.x met behulp van de officiële Zabbix-pakketten voor Red Hat Enterprise Linux.

Voordat u de upgrade uitvoert, zorg ervoor dat u de relevante upgrade-opmerkingen leest!

U wilt mogelijk ook de vereisten voor 6.4 controleren.

Het kan handig zijn om tijdens de upgrade twee parallelle SSH-sessies uit te voeren, waarbij u de upgradestappen in de ene sessie uitvoert en de server-/proxylogs in de andere sessie controleert. Voer bijvoorbeeld tail -f zabbix_server.log of tail -f zabbix_proxy.log uit in de tweede SSH-sessie om de nieuwste logbestandvermeldingen en mogelijke fouten in realtime te bekijken. Dit kan cruciaal zijn voor productieomgevingen.

Upgrade procedure

1 Stop Zabbix-processen

Stop de Zabbix-server om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe gegevens in de database worden ingevoegd.

# systemctl stop zabbix-server

Als u de proxy aan het upgraden bent, stop dan ook de proxy.

# systemctl stop zabbix-proxy
2 Maak een back-up van de bestaande Zabbix-database

Dit is een zeer belangrijke stap. Zorg ervoor dat u een back-up hebt van uw database. Het zal helpen als de upgradeprocedure mislukt (gebrek aan schijfruimte, stroomuitval, enig onverwacht probleem).

3 Maak een back-up van configuratiebestanden, PHP-bestanden en Zabbix-binaries

Maak een back-up van Zabbix-binaries, configuratiebestanden en de PHP-bestandsmap.

Configuratiebestanden:

# mkdir /opt/zabbix-backup/
       # cp /etc/zabbix/zabbix_server.conf /opt/zabbix-backup/
       # cp /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf  /opt/zabbix-backup/

PHP-bestanden en Zabbix-binaries:

# cp -R /usr/share/zabbix/ /opt/zabbix-backup/
       # cp -R /usr/share/zabbix-* /opt/zabbix-backup/
4 Werk het configuratiepakket van het repository bij

Voordat u doorgaat met de upgrade, dient u uw huidige repository-pakket bij te werken. Op RHEL 9 voert u het volgende uit:

# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/rhel/9/x86_64/zabbix-release-6.4-1.el9.noarch.rpm

(Voor oudere RHEL-versies vervangt u deze link door de juiste van de Zabbix-repository)

5 Upgrade Zabbix-componenten

Om Zabbix-componenten bij te werken, kunt u iets als het volgende uitvoeren:

# dnf upgrade zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent

Als u PostgreSQL gebruikt, vervang dan mysql door pgsql in het commando. Als u de proxy wilt upgraden, vervang dan server door proxy in het commando. Als u de Zabbix-agent 2 wilt upgraden, vervang dan zabbix-agent door zabbix-agent2 in het commando.

Het upgraden van Zabbix-agent 2 met het commando dnf install zabbix-agent2 kan leiden tot een fout. Voor meer informatie, zie Bekende problemen.

Om de webfrontend met Apache op RHEL 8 correct bij te werken, voert u ook het volgende uit:

# dnf install zabbix-apache-conf
6 Beoordeling van configuratieparameters van componenten

Zorg ervoor dat u de Upgrade-opmerkingen bekijkt om te controleren of er wijzigingen in de configuratieparameters vereist zijn.

Voor nieuwe optionele parameters kunt u de Wat is er nieuw pagina raadplegen.

7 Start Zabbix-processen

Start de bijgewerkte Zabbix-componenten.

systemctl start zabbix-server

systemctl start zabbix-proxy

systemctl start zabbix-agent

systemctl start zabbix-agent2

8 Wis cookies en cache van de webbrowser

Na de upgrade moet je mogelijk cookies en cache van de webbrowser wissen voor de Zabbix-webinterface om correct te werken.

Upgrade tussen kleine versies

Het is mogelijk om tussen kleine versies van 6.4.x te upgraden (bijvoorbeeld van 6.4.1 naar 6.4.3). Het upgraden tussen kleine versies is eenvoudig.

Om een upgrade naar een kleine versie van Zabbix uit te voeren, moet u het volgende commando uitvoeren:

$ sudo dnf upgrade 'zabbix-*'

Om een upgrade naar een kleine versie van de Zabbix-server uit te voeren, voert u het volgende uit:

$ sudo dnf upgrade 'zabbix-server-*'

Om een upgrade naar een kleine versie van de Zabbix-agent uit te voeren, voert u het volgende uit:

$ sudo dnf upgrade 'zabbix-agent-*'

of, voor Zabbix-agent 2:

$ sudo dnf upgrade 'zabbix-agent2-*'