This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

10 Cookies gebruikt door Zabbix

Hier is een lijst van cookies die door Zabbix worden gebruikt:

Naam Beschrijving Waarden Vervalt/Maximale leeftijd HttpOnly1 Secure2
ZBX_SESSION_NAME Zabbix frontend sessiegegevens, opgeslagen als JSON gecodeerd door base64 Sessie (verloopt wanneer de browsingsessie eindigt) + + (alleen als HTTPS is ingeschakeld op de webserver)
tab Actief tabbladnummer; deze cookie wordt alleen gebruikt op pagina's met meerdere tabbladen (bijv. Host, Trigger of Action configuratiepagina) en wordt aangemaakt wanneer een gebruiker van het primaire tabblad naar een ander tabblad navigeert (zoals Tags of Dependencies tabblad).

0 wordt gebruikt voor het primaire tabblad.
Voorbeeld: 1 Sessie (verloopt wanneer de browsingsessie eindigt) - -
browserwarning_ignore Of een waarschuwing voor het gebruik van een verouderde browser moet worden genegeerd. ja Sessie (verloopt wanneer de browsingsessie eindigt) - -
system-message-ok Een bericht om weer te geven zodra de pagina is herladen. Tekstbericht Sessie (verloopt wanneer de browsingsessie eindigt) of zodra de pagina is herladen + -
system-message-error Een foutbericht om weer te geven zodra de pagina is herladen. Tekstbericht Sessie (verloopt wanneer de browsingsessie eindigt) of zodra de pagina is herladen + -

Het afdwingen van de 'HttpOnly' vlag op Zabbix-cookies door een webserver richtlijn wordt niet ondersteund.


  1. Wanneer HttpOnly 'waar' is, wordt de cookie alleen toegankelijk via het HTTP-protocol. Dit betekent dat de cookie niet toegankelijk is via scripttalen zoals JavaScript. Deze instelling kan effectief helpen bij het verminderen van identiteitsdiefstal via XSS-aanvallen (hoewel dit niet wordt ondersteund door alle browsers).↩︎

  2. Secure geeft aan dat de cookie alleen via een beveiligde HTTPS-verbinding vanaf de client moet worden verzonden. Wanneer ingesteld op 'waar', wordt de cookie alleen ingesteld als er een beveiligde verbinding bestaat.↩︎