This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

9 Debug modus

Overview

Debug mode may be used to diagnose performance problems with frontend pages.

Debugmodus kan worden geactiveerd voor individuele gebruikers die tot een gebruikersgroep behoren:

Wanneer Debugmodus is ingeschakeld voor een gebruikersgroep, zien de gebruikers van die groep een Debug knop in de rechterbenedenhoek van het browservenster:

Klikken op de Debug knop opent een nieuw venster onder de paginainhoud met daarin de SQL-statistieken van de pagina, samen met een lijst van API-aanroepen en individuele SQL-opdrachten:

In geval van prestatieproblemen met de pagina kan dit venster worden gebruikt om de oorzaak van het probleem op te sporen.

Ingeschakelde Debugmodus heeft een negatieve invloed op de frontend-prestaties.