This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

7 Geomap

Overzicht

De Geomap-widget toont hosts als markers op een geografische kaart met behulp van de open-source JavaScript interactieve kaartenbibliotheek Leaflet.

Zabbix biedt meerdere vooraf gedefinieerde kaarttile-serviceproviders en de optie om een aangepaste kaarttile-serviceprovider toe te voegen of zelfs host-tiles zelf (configureerbaar in het Beheer → Algemeen → Geografische kaarten menu sectie).

Standaard toont de widget alle ingeschakelde hosts met geldige geografische coördinaten die zijn gedefinieerd in de hostconfiguratie. Het is mogelijk om hostfilters te configureren in de widgetparameters.

De geldige hostcoördinaten zijn:

  • Breedtegraad: van -90 tot 90 (kan een geheel getal of een decimaal getal zijn)
  • Lengtegraad: van -180 tot 180 (kan een geheel getal of een decimaal getal zijn)

Configuratie

Om de widget toe te voegen, selecteert u Geomap als het type.

Naast de parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Hostgroepen Selecteer hostgroepen die op de kaart moeten worden weergegeven. Dit veld wordt automatisch aangevuld, dus als u de naam van een groep begint te typen, wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven met overeenkomende groepen. Scroll naar beneden om te selecteren. Klik op 'x' om geselecteerde groepen te verwijderen.
Als er niets is geselecteerd in zowel de velden Hostgroepen als Hosts, worden alle hosts met geldige coördinaten weergegeven.
Hosts Selecteer hosts die op de kaart moeten worden weergegeven. Dit veld wordt automatisch aangevuld, dus als u de naam van een host begint te typen, wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven met overeenkomende hosts. Scroll naar beneden om te selecteren. Klik op 'x' om geselecteerde hosts te verwijderen.
Als er niets is geselecteerd in zowel de velden Hostgroepen als Hosts, worden alle hosts met geldige coördinaten weergegeven.
Tags Specificeer tags om het aantal hosts dat in de widget wordt weergegeven, te beperken. Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden op te nemen en uit te sluiten. Er kunnen meerdere voorwaarden worden ingesteld. De tag-naamovereenkomst is altijd hoofdlettergevoelig.
Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - neem de opgegeven tagnaam op
Gelijk - neem de opgegeven tagnaam en -waarden op (hoofdlettergevoelig)
Bevat - neem de opgegeven tagnaam op waar de tagnaamwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-overeenkomst, hoofdletterongevoelig)
Bestaat niet - sluit de opgegeven tagnaam uit
Niet gelijk - sluit de opgegeven tagnaam en -waarden uit (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - sluit de opgegeven tagnaam uit waar de tagnaamwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-overeenkomst, hoofdletterongevoelig)
Er zijn twee berekeningstypen voor voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd door de Of-voorwaarde
Of - genoeg als aan één voorwaarde wordt voldaan
Initiële weergave Komma-gescheiden centrumcoördinaten en een optioneel zoomniveau om weer te geven wanneer de widget in eerste instantie wordt geladen in het formaat <latitude>,<longitude>,<zoom>
Als een initiële zoom is opgegeven, wordt de Geomap-widget geladen op het opgegeven zoomniveau. Anders wordt de initiële zoom berekend als de helft van de maximale zoom voor de betreffende kaartaanbieder.
De initiële weergave wordt genegeerd als de standaardweergave is ingesteld (zie hieronder).
Voorbeelden:
=> 40.6892494,-74.0466891,14
=> 40.6892494,-122.0466891

Host-markeringen die op de kaart worden weergegeven, hebben de kleur van het ernstigste probleem van de host en groene kleur als een host geen problemen heeft. Als u op een host-markering klikt, kunt u de zichtbare naam van de host en het aantal onopgeloste problemen gegroepeerd op ernst bekijken. Als u op de zichtbare naam klikt, wordt het hostmenu geopend.

Hosts die op de kaart worden weergegeven, kunnen worden gefilterd op probleemernst. Druk op het filterpictogram in de rechterbovenhoek van de widget en markeer de vereiste ernstniveaus.

Het is mogelijk om in en uit te zoomen op de kaart door de plus- en min-knoppen in de linkerbovenhoek van de widget te gebruiken, of door het muiswiel of het touchpad te gebruiken. Om de huidige weergave als standaard in te stellen, klikt u met de rechtermuisknop ergens op de kaart en selecteert u Deze weergave als standaard instellen. Deze instelling zal de Initiële weergave widget-parameter overschrijven voor de huidige gebruiker. Om deze actie ongedaan te maken, klikt u met de rechtermuisknop ergens op de kaart en selecteert u De initiële weergave resetten.

Wanneer Initiële weergave of Standaardweergave is ingesteld, kunt u op elk moment terugkeren naar deze weergave door te klikken op het startpictogram aan de linkerkant.