This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Grafiek-prototypes

Overzicht

In deze sectie worden de grafiekprototypen van een ontdekkingsregel op het host weergegeven. Grafiekprototypen vormen de basis van echte host grafieken die worden gemaakt tijdens ontdekking op laag niveau.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het grafiekprototype, weergegeven als een blauwe link.
Door op de naam te klikken, wordt het configuratieformulier voor het grafiekprototype geopend.
Als het grafiekprototype behoort tot een gekoppelde sjabloon, wordt de naam van de sjabloon weergegeven vóór de naam van de grafiek, als een grijze link. Door op de koppeling van de sjabloon te klikken, wordt de lijst met grafiekprototypen op het niveau van de gekoppelde sjabloon geopend.
Breedte De breedte van het grafiekprototype wordt weergegeven.
Hoogte De hoogte van het grafiekprototype wordt weergegeven.
Type Het type van het grafiekprototype wordt weergegeven - Normaal, Gestapeld, Taart of Uitgeklapt.
Ontdek Ontdek de grafiek op basis van dit prototype:
Ja - ontdekken
Nee - niet ontdekken. U kunt schakelen tussen 'Ja' en 'Nee' door erop te klikken.

Om een nieuw grafiekprototype te configureren, klikt u op de knop Grafiekprototype maken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsopties

De knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massa-bewerking:

  • Verwijderen - verwijder deze grafiekvoorbeelden

Om deze opties te gebruiken, markeer de selectievakjes voor de betreffende grafiekvoorbeelden en klik vervolgens op de vereiste knop.